Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 5706|Reply: 0

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

520

Threads

530

Posts

4575

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4575
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
* v. u7 B: k; q# w6 b8 |& Z
; S2 L5 e. r# g6 X" h8 g& Q$ q# K2 P9 [' O& m
hati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ?
1 A- Y4 I" @, S% Y1 b. |: s# osebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola3 U& T" v6 u8 M2 o6 a8 P
' b1 Y: K- \2 G& X# ?' r7 k' A5 ^% F0 z4 w
surah ali imran 3 : 191
% P3 X- x; T1 s4 i1 v, bdan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata):   L6 s; @! [) O+ H9 b
"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, + k! G) j& E9 `! M
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
. x  v5 D5 z. @- N- Z& N
% j8 W- Y5 l, }* H
Al-An'aam 6:116
8 Z8 a- p4 Z) V* A) v; \2 nDan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.6 k/ c. v7 \  w& W# d8 f/ ]

6 L$ M" M5 N  o, a' n# w  R! l) I, h, X1 N$ H/ s' u
seseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita ,
& l7 [) E: \+ b0 \bukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
' \$ y3 t1 Q. |) E3 vapa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.

$ i1 o' T. T* V5 o4 J6 r% F- j  E: k6 Q; H2 w

( q8 m  ^2 T/ T! j7 aayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
! G* t+ N% ^0 L/ l4 D; s5 a6 I+ Y# V! q
ayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung 8 r$ B+ X1 N& E7 H: [; `
ia sebut bumi diratakan utk manusia
+ t; O& v0 K; Y4 A( y! X
' C' }' _1 l' Z

/ n( _' L5 ~: n' k$ e
+ z; [9 z1 B! i  k" X" P6 m  ?8 S+ m, L  ?0 q' r" i, @/ [
static/image/hrline/1.gif; F6 h# z) D+ O
/ w' j) \4 G3 \) F9 }

0 A( f" D- X2 ]3 e( ^sendiri buka links itu5 Q# x! ~6 B" e

* }/ i7 @$ b# J; ?& o. c
. ]3 \5 ^0 p4 O+ g- l
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg
# i0 l7 ^. [5 }( X' Z6 k$ z4 u2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)! N* j8 _' x& `- y
bukti teori big bang adalah salah
+ t6 H4 e9 F4 \
+ T) T: \4 @6 }8 D" q" I- ?5 l- X3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit

, V; a/ f6 ^6 \: B2 _part 1$ y! R& @/ E2 T3 g% w2 v3 L
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287
1 U1 Z' L* ]! Q' l! Lpart 2
9 Z8 P- i1 G, r4 p! @& m$ Z& Ohttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424
& `3 u, v  ?7 r, n/ L0 ?- {, u4 _! C: s. j9 C9 K8 R2 u* m3 P
3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514
" o$ I* ~+ i* g( z  D$ ?3 O- Z+ m$ [# u8 j2 }; S' u. T
4) bumi seluas langit
% x/ }* L2 A+ V* F" I) Q* }" c Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378
! W& L% V9 w4 T7 D( G
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  - \3 E4 }, D# w. e3 S" _/ A
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=241# q! @0 u3 J$ X" |0 ~' |
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi0 ?+ h( F: L7 d: l
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=394" l# B, C; S% @- E
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379
& z9 L' [, l5 ~, d( L0 o0 W
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1) " s. |, r8 W1 W2 p7 i
part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2945 r& u% [" D5 Q; ^0 F. i1 N8 a/ ]
part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan
7 ~, b  u+ Z& l; |6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277
5 [+ Y+ F  c; ?' r7 b5 T6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  
* I! [/ d$ c) v4 h' X+ N- p

& c! h% I2 H; ]/ Z6 y

$ i0 K) L' |9 H& O! a
test
1) bumi tidak bgerak
$ _3 U4 p- q& H* d9 Y( |6 x2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133

: L3 ^' y" N  b  s- d. u: G+ Y
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ?
/ N; X4 Q+ {( ^6 ssampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern / Q! n7 b$ A( @4 m
hanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan   D' y5 a, t. w$ |# \. }
seperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2
  G1 [; D( M% R7 z. f* }9 L  {ayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
5 _) p, `3 V$ w0 @* f/ x8 u2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401
* {; h$ x3 o+ R( J7 o/ W
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam" h8 {! t) K, u! r; c
2 u& O, g4 }$ r8 N9 `
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
- z$ L0 g$ O# w* h1 f) z9 y+ ftapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292
# {- U! y3 C& m6 r6 Q2 Tpart 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern
7 l$ K" X+ Z# m4 Z, u0 `, Hhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=464! x! r: j- U" I9 J
part 2 - buat andaian 3 |$ s5 t" O+ Y6 H- D  V1 m$ y% r% ~
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=465
# n+ w5 J2 @5 v: T5 I. w6 n+ o* kpart 3 - maksud lain * C: }- t5 i8 t# }7 |# a
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466
# B0 {9 R6 ?1 Y8 }) M3 [part 4 - maksud sebenar ayat ini% o- A. J4 G7 O, R- H4 e0 e
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478
# t4 w  Q* }: t0 K
- }. x" D& @' ]) A
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436
& Z2 B, [7 z- p6 g) X, e; M/ d8 m
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
4 @  L9 J% T. Y0 k7 p1 E) w1 ppart 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283
  p+ [% }( o. N: ]
, _) _# R/ }: t6 m- E' {7 l
5 `+ X* `7 r/ _! z; e! w
3 ?; }* j. A# l* d* y
. d4 y/ H. b, E! Q9 b/ ^2 R( P# h7 b

1 F. I6 _! O5 m9 V
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43
2 g  `3 B1 U, u
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

9 _0 e; f# Y/ \6 p/ s- I- G& _
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar
$ ~) J2 r) w, I( e
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar

+ C+ ]3 J, z' G/ s
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275

( Z  n5 ?9 X5 v3 i7 r
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279
& P2 a6 r( e: b* W$ K& Z
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293

7 F; U+ J- k# l7 j  j4 d/ ?
) z* u5 P$ Y" v- Y. ^# t
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
/ W: X& W3 F/ }' \6 C* d, |9 D0 v

, A# K  ]1 L- n8 [% d
8 K; R2 @# w1 J8 Y- [* n
, ~. C+ M& [/ n! N- i! e
" M. k( M& |' l3 D- r
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat4 [" ?: |' V4 s4 g
kalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  ' r0 S: F$ H( _" E% w9 l# F" m
maknanya mereka bohong kpd kamu
3 f: ^2 \/ e7 _/ S/ D
6 C9 c- F" V2 I8 radakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada ; f" N8 M7 F# N
adakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga
& v1 D  r/ y: ~$ d7 itapi ada sebut bumi diratakan utk manusia ! b3 W+ @8 o# d$ A- K. A( Q; o

4 Z6 V  r% b% r6 N3 Mulama yg pro bumi bulat -
' p5 ~) [; S% b  ^5 d0 ahttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4105 a: `6 U  \7 Z9 P5 y# P! P! o
3 s3 B7 ~- }' x3 w  m3 h2 o' G" M
ulama yg pro bumi datar
( z6 H! S5 B( j! Rhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=411
) J2 D" S6 F# d9 r
( H9 ]% A0 ?. D) n4 Y" i

- d7 w( g8 ^) R- `- }9 U' K

4 [( t) E6 J2 D. ^3 w% g7 N& M
; h* J' E" Y' K. V6 N& V; u( o
" t/ e6 {% |& Q; _6 c" ]0 c1 Z, _+ J0 G  e1 n
! c# E) L' }/ i9 S( A7 ]
1 v1 l5 N' g! m3 w5 C$ E
7 |7 o- y4 ?3 b4 v" D* D

  c) k, J5 v4 R. S1 X: @8 h5 H5 ]  R/ c4 P" K& [9 D6 j4 \
" U6 D  s8 u# p0 }: m
  g4 d* X" Z7 d2 b

1 q5 k( U- m, \1 w* O  x1 J6 x' c
' T4 I/ b" }* j& z! ]9 t  f9 R% r1 s5 r* |' j
6 z3 H1 q9 Y# U

- M! Z3 g& }4 J5 M, V
1 ^3 F- }8 G' q& [6 P* P; ]! H# D: r& W
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-8-23 10:36 GMT+8 , Processed in 0.045801 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list