Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 7106|Reply: 2

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

573

Threads

584

Posts

4736

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4736
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
3 N( r: x3 K7 Y5 z+ ?* N& C3 L$ x; G0 C

% ?( K  |8 j! k& V) m/ Ohati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ? - I! e7 J2 z/ e! t$ t
sebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola
& X+ u1 ?- M9 @. P& `( {
, c7 F+ r6 E- w6 C/ F0 a8 U
surah ali imran 3 : 191
' t  v6 w3 U% }4 I* t/ Ndan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata):
# k5 t/ c; u- y! Q"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
0 x* C! U* w0 C9 A7 Y1 iMaha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
# d# K7 B5 c0 w0 \5 X

8 \1 ?/ }- {3 P' {" k1 H0 kAl-An'aam 6:116/ ], j' o5 p" p% L4 d2 W
Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.& _- z4 g# H) c- a

0 @. ^1 ?3 V3 [% @- O. r, J" L8 B' v
seseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita , " ?- p0 X4 T3 `! J6 l
bukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
/ O  O% m0 j& E0 l/ J1 A9 @( H- Rapa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.

2 _7 I1 h7 c+ \  S
+ o& n" d1 w7 ^; X( G0 L' f$ z) o
5 o  e, R8 y! p; Z* f. f  H. Fayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
* A+ {& w  B( ^0 n9 a6 N5 U' A! i" R
ayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung
1 {# v+ U, }$ X7 k! m6 d! [# Pia sebut bumi diratakan utk manusia
' _3 I% n  J& H7 ]* B6 }
9 C6 n2 x4 s. E9 Y% w
. p* k' ?5 K- e/ D  Y! g0 R9 q7 y3 N

: N* N7 S  P9 _; J3 i. Y$ h# r! Y2 Q8 a9 c. q- G/ I
static/image/hrline/1.gif, P6 j8 a6 e! F
: n: M1 J9 c) V8 R

5 f0 }3 i* w0 O- ~( msendiri buka links itu' h* H) J( v4 |9 {2 y
1 ?0 f9 r2 Z1 k' ^$ T# M4 k

, H) |# g% @. [- u, k0 g& u
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg8 _7 |3 O' o1 q6 I
2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)
4 D8 X7 }: E) }0 M- s  [) Bbukti teori big bang adalah salah+ U' ?) G: h' ^) n& h/ _
3 q/ l8 ~3 p& t# ]5 o5 Y
3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit
! f2 X% f/ z7 l- L
part 14 f2 \3 f( u' J. c9 M, C
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2875 U7 d2 K2 r1 |. q7 g1 E% |
part 2 , d8 Y; P( s9 ]/ P  H
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424
! R/ U) `5 k, K! L$ W. v& o" U+ C; ^
3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514
" D+ Y" X4 _4 P( s. J# t! u5 k' Y% N! s
4) bumi seluas langit' b0 R( u8 l, s) a" A) W
Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378
2 F# J5 p8 S2 ?
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  
5 N9 b0 U% D% e8 Z: B" }, S
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2414 H7 b" |6 j; k( b
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi. M/ O5 g( [; u
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3947 t8 s! H  j5 n( \$ s
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=575
( r* y' x. x: G/ ~
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1) - K( p9 M! a( V
part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294, E# q: b6 a3 V! z. |3 [. H
part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan  R- k  \; A5 K' U. f- p# g9 V" p# q
6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277
9 p+ X; Y4 R0 e) {; d% h6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  
  ?/ |% b0 ~' I- I% A: g

, D# B1 C' m# H+ R% g) l

" [/ w- X2 }* h! Z9 [4 k
test
1) bumi tidak bgerak
! m5 G1 L. B+ [$ Z" b  q2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133
; Y5 t9 i; q0 v, B( K/ q# l( p6 b
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ?
( n& Z- N  t3 Z) B& ksampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern
6 J7 @3 O0 A5 t7 chanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan
  S; b. x) @, X/ K4 zseperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2 ) |# X0 \, ?9 W& h9 T4 F
ayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
+ j* q: [3 m) \9 v" d; [- m$ r2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401
& S: O/ I! B/ A- E
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam3 w; ?0 O4 S( n- D0 u  x5 P
; s4 c5 H/ K' g! P
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
/ @7 A7 g# t3 i" Ztapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292
3 ]. _5 g* D/ i# @, X1 N% z$ u- `part 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern
5 a, ^" d( [- g* Y, G! e; K1 T. Whttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4641 X$ a6 R+ _0 H0 r
part 2 - buat andaian / a# ?3 v: @5 n+ S
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=465
8 ^/ q4 H# v/ L' @  i2 xpart 3 - maksud lain
/ J0 W. Y; t4 c0 H2 shttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466
% j; m" |7 W3 O, ^% h4 |part 4 - maksud sebenar ayat ini
6 }2 X5 I" F: @& yhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4786 w1 o/ S* N- [7 a; [# a

# ~! i& `4 d% C8 E% ]$ h0 J6 ^
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436

$ E/ p4 r4 _" u  n- h; q* M
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
9 @" P6 g8 c3 p7 b8 X" I2 }part 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283
6 i  \) ?- U. h* r
/ v2 s  K( Q. ?: U' }- B" k
& M8 k8 A! a7 k' a: I

/ G! ~8 R+ e- Y6 m2 L
2 q* [) }; n/ ?* Z, J2 F" W

3 K* C5 o  T$ J6 N
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43
3 ]8 m8 ~8 a1 q5 D; r0 h$ Z
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

& {- u5 a% z! D& y- ^! k4 R; u
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar

& l3 w4 T( |/ C8 l4 H2 n" ]
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar

  x* D- {/ D  W$ j3 `
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275
" W* ^+ ]+ N5 l. z
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279
1 w6 c' y4 i3 d
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293

4 e" H5 G; i8 f% I& }+ Q0 e
" n/ ], \/ o4 i, G9 ]
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
% z, v8 A  Q* E% v

5 T! M# i- g+ C: v4 H% O
/ W- `2 o' C, ]! c. m9 o1 P* U6 g

7 n/ x2 |9 U: ~: d2 R0 f* J
* O  X* {5 p% |: G2 H  u+ V
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat7 p, ~: N6 S( Y7 s
kalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  
. ]. G1 T( P' o, a6 Fmaknanya mereka bohong kpd kamu4 }/ P3 M$ z  g9 _/ V" R6 x

# C# s6 y# J6 u- D7 _. Badakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada
6 X8 h% n3 u0 \1 |) Z( H- }adakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga
" s! I7 p( K0 U5 J. ktapi ada sebut bumi diratakan utk manusia ) |( _/ u# U3 K. j- k2 J. S

8 k3 }& q8 }2 e$ R( Oulama yg pro bumi bulat - + }+ V8 o- K7 `+ Z+ z
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=410
8 I% k! o1 U! y: S" r% W( Z5 E, R6 W4 P, I" m! B
ulama yg pro bumi datar- v7 |  Y. Y6 u4 |' }4 C
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=411
% n. i; G: O: [) }) |# c/ j
2 e! m5 S2 _. a* v7 X6 G) ^3 W

- [( H. n% P0 |. i( U0 E+ {

! W4 y! p1 }! R/ Q  O
4 j- t% Y0 d- b& S) T! k' J9 z, \3 S/ S8 j+ Z! w# H/ E, k3 Q

# _4 n: C# H9 w% u0 _- y
# e! c) F* B7 q! i; [, Y) S$ d7 H$ J% r5 Q# E& L6 Q

3 w7 c; k7 d' w; k7 k# x& l. U6 T+ C. b2 v
4 r: E) [2 A3 _9 o9 U1 ~
. w, S# _7 |$ s- j* j$ v, T3 k

; t3 `# c* W5 Q
6 A6 u9 i  _2 j9 D5 f" n! N8 E, x; N+ p( |

$ l: H' V, x/ J5 E# e* n  G" L  `9 [+ j# `* e5 D) o+ U
3 ]+ p7 i8 f( @( t
7 V1 f* y; w2 Q0 p. I5 {

9 y7 L' B/ P% |9 l
Reply

Use magic Report

0

Threads

4

Posts

8

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
8
Post time 2019-9-3 10:39:51 | Show all posts

1 Al quran dan bumi datar maklumat padat dan lengkap tekan sini

It is a pity, that now I can not express - it is compelled to leave. But I will return - I will necessarily write that I think on this question.
Reply

Use magic Report

0

Threads

7

Posts

14

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
14
Post time 2019-11-13 16:15:49 | Show all posts

Viagra Generic Equivalent

Can I Buy Generic Viagra viaonlinebuy.us - Purchase Generic Viagra
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-11-23 08:10 GMT+8 , Processed in 0.050179 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list