Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 4826|Reply: 0

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

517

Threads

527

Posts

4566

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4566
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
2 \3 w) o% S6 \0 Z# j) a( t! X# G, M( F: b" F, d; a
  Q$ m) T3 G+ j: q
hati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ? + k- n0 E! d0 S$ S/ o
sebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola
% c) ]. `, L9 {& U4 {" `
+ Y8 Q. @3 e- d0 ~" I! |
surah ali imran 3 : 191 7 z+ ^; q" o3 T
dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): 9 d$ B4 s4 k5 a0 O* l$ T) x
"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
2 }) U6 M, d$ oMaha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." C+ M2 g& R  p, Y# |
. o6 |" l% Y7 ?+ o+ v0 t1 T4 b
Al-An'aam 6:116! A  ?* h4 E! K' z9 d! O6 B6 I
Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.  h/ X) f3 o% f$ P* C% e' a4 |
# v3 k8 @" P# b. i2 Z

! E, L2 c2 Z! x: b6 x7 R4 F, i; ?seseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita , % ^/ M% O: j5 L  ], @7 F
bukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
/ T  ?  y; Q" G4 zapa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.
% K  S/ ], X) ~; F4 k3 x' x% {! M
/ I" x# H! {+ {8 i" R+ y
/ o' f" g5 }' d
ayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2 2 O. K' w# K3 q, K
  {4 q8 x7 |5 c. X2 I
ayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung ; g3 ~/ X1 c2 O5 d* A5 D1 A3 m4 {
ia sebut bumi diratakan utk manusia

1 Y6 C& n8 W9 Q7 j. T# ]1 u
2 X6 t6 v' Z9 n/ }6 }9 v
! b) q( o: ?% X+ ^; ?
; c. o2 _: ]* V% i6 l9 E; ~+ d4 B/ b5 s5 P6 }6 A( P
static/image/hrline/1.gif# U, D4 ~2 D- k+ T
0 D1 v  l( N+ ^& m
$ j1 n8 R% v# ~- N" Y& ^
sendiri buka links itu
6 t$ d4 m  N: T3 y6 h  X# j- b
# B0 [5 K: J. B; H; M4 D0 s  d3 A# p% T; g/ V- a6 d; `3 g9 y. u  V& i
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg5 D" m' e% d9 R
2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)
/ T; q( A% U2 ~- C  X, ebukti teori big bang adalah salah
, B$ d& P, t1 E* L
9 k2 Z9 }( _  U% @4 j0 w4 x9 a/ B7 z3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit

8 P4 Y1 M5 x3 @$ }( }part 1- c; G8 V/ D4 o& D, o# b7 @
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287- D4 G( p) @, r9 W. b' S
part 2
& V' t) @% ]7 y& ^# Qhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424, A0 I! Q7 i" O; S! R# F

* }4 C5 M$ l$ H& _. ?3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514
4 c$ C1 @; w! b9 {( S) I
. D( [  h% {7 ~! O! Y0 s/ S: m0 O$ R
4) bumi seluas langit
, o8 d1 Z" X3 N/ ] Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378

; a/ m( D3 o4 f2 y3 i+ r
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  
5 R( Y* \# L- a9 W
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2418 u" D- r% _' h
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi
" ~  E+ R3 v7 g$ ~  ^0 F" [
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=394
+ Z! V' c/ M0 J5 `7 C+ R- M
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379

% w9 L& Z- h7 I# e8 P) e
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1)
7 X+ }! d7 D4 L* l# o. qpart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2947 h+ n( D( t3 A8 Q9 J6 ?
part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan5 W; \/ c) p* r; Q7 T  e2 z9 O$ z- z
6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277
% Y. n3 c) O5 B+ {/ a- g! |6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  

7 Y. L, }# }* ~# y$ B  [
' _3 J/ e# s" p. _% E

+ [5 e% [0 j3 e
test
1) bumi tidak bgerak
% L! X% z' x9 Z' K2 C; Z+ ~2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133
+ ^2 u/ R* i: ~$ v5 `0 o; v9 i
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ? 1 ~  r& v; I" v- G5 r. z$ S
sampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern
; C/ h& q+ s# Q" Z  jhanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan
3 k7 K. b, g+ wseperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2
6 {1 Y1 d* l1 L* \$ D- oayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
% v0 S, |$ {  G# c, g2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401
; b$ m2 z0 Y, s
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam7 i" C$ ~( s, j* w3 }  m

: q) |5 }" a* h: T8 Wsurah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
4 T, ]4 m8 _9 i6 c  Z8 ~tapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292 9 P# M9 U+ V% o5 H6 T
part 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern$ N0 {. s; H; n* ^+ C; t1 C
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=464: ?* {( |1 i2 n. l+ W- y7 H$ S
part 2 - buat andaian ) d8 e5 Q9 U& Y$ d6 m# g/ r1 x
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4657 z4 r- Q4 t  j5 D' W! U; I
part 3 - maksud lain & d( A9 h7 A8 b$ D" [
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466
4 Q- q7 @! g1 w+ zpart 4 - maksud sebenar ayat ini+ F$ k& @* U# J2 B# [$ q
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478
& P& B# q3 g+ B3 ?3 i% J# S! J' P( s6 Y9 g+ k* P+ j" u' w7 F% n9 u
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436
( e* M9 L/ F- g' M# D
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
- E* a- G; [! u8 ^part 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283
' {7 B) v9 M* v5 ~; ~# r

! D% g, M1 f/ X8 n  T3 h

, p/ z/ ?1 p9 R5 `

+ e- l1 s5 \5 Y1 f% I. ]9 Y
& ^$ j8 c9 I. z; a. h
, y( T% a5 u& x" _% L0 z/ I. l
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43

# A. E% o1 z! w  K" @
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

4 ~! V* _8 D; w- {% K
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar
8 l8 y+ w( f3 C4 ~. r
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar

8 T. @- u$ F& z' ~  G+ S2 Y& w
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275
/ P3 X) S6 }& L% k
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279

  {! `7 H4 a7 d1 {
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293
+ r/ a$ ]" i7 e' {. J
6 E3 a* Z) d8 L2 F6 D4 r. ]4 z
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
. x2 z. _. G# t6 k2 f9 H( j5 @1 a$ b2 k
# N6 a  g2 m* L; g6 e# S
0 G" P# |/ }; r* b, |5 S8 i+ ]5 V
/ R: _# A! m8 ~6 I/ W: q$ X5 y

! X% v; f) q: R: R1 H4 Y
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat
/ h% l$ M+ g+ K, l4 H5 v' p9 ^kalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  
% A$ v( a: D/ ]0 w$ `maknanya mereka bohong kpd kamu
5 i# t1 P( q  U1 w7 Q! j1 q0 |! J% d3 O
adakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada ' w& H  `# p5 X
adakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga 5 q  J6 b0 k- Y- L
tapi ada sebut bumi diratakan utk manusia # f! g9 R7 ~3 @

8 b9 B( m) u# w' Z4 |0 lulama yg pro bumi bulat - " a3 O0 |. E1 i; z. q$ A
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4104 Y  q) o/ D$ O( e$ Y$ x' u
. M* E4 A" k3 H
ulama yg pro bumi datar
4 p; y7 x; n7 M7 S7 u$ a. m( |http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=411
+ ~( b$ v0 s' @7 W% T, Q
* b6 c$ L' |1 M% R* L
3 C9 w: _# b* A

% S" O& w' O* k9 N8 I) A+ b% n% `
( H; R. m; w0 g5 _6 T* G- N
7 p$ k3 [0 d8 i" i$ X3 Y9 r: d: _* q3 Y& w+ N- E1 ]8 }
1 K& q( f# ^4 r! }8 {  B1 }

8 g0 Q7 F8 V+ t; Y( j
5 i% c+ L: @3 |- t1 z0 A3 J/ Z: D8 ?/ \! }) A
8 E4 y' W1 g$ A! X5 J
% E5 j( M8 c  j' z& o
; o2 ^8 t% [' o% I

" C; N3 j% n" n
2 Y4 @+ C" b' }2 i! O4 l
, e! _4 Y- G7 h  S
3 t/ t4 W5 ?! _  x, ^3 q4 f2 P- G
" r, g7 V6 u6 g* Q5 l: n

& A- z! h- C) h. _% v3 d
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-6-19 23:14 GMT+8 , Processed in 0.054238 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list