Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 5512|Reply: 0

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

517

Threads

527

Posts

4566

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4566
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
! q$ H9 t( [1 D2 I6 \, w2 L4 t6 S8 J

% @  K* Y2 ~! V- Mhati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ? 8 ]- F" @5 u. a6 A# a
sebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola
* G  a2 D: R6 |
1 ^$ T* |3 s8 c; s& B
surah ali imran 3 : 191   N5 _; t$ C' f0 C- V) T+ w5 K. E
dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): , R% U7 Y; s# k+ g' d
"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, . A7 K' L+ d) I/ J8 V7 L" f
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
1 F$ O; k/ |8 X) [% y
4 f" x2 q# a" K/ ^5 L
Al-An'aam 6:116
; U" }! o% }: _( iDan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.
  N0 P5 C, N  L- b" _; Y4 D4 d% G2 g; V; C6 \1 c# Y

; u/ z/ I: `6 X& B* T8 Gseseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita ,
/ k" C; @( z: s- p( V' E) K( Nbukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
3 p- ?" u* h, X8 `! C$ D2 Xapa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.
! [1 T, V4 J/ X, `1 i
6 S% h1 n4 I. m9 t# ^6 h* e

- o7 Z% {% ^# x9 P0 C' hayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
4 w; E% T/ D) k# U6 z) r
4 l/ R, W4 i+ |4 vayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung % Z$ H$ V" t  h0 n9 P
ia sebut bumi diratakan utk manusia

2 s* B0 |6 v' ^, @4 E8 m( S% e
' D3 a) `: w9 t6 L& t. r0 B7 t3 @# `4 t$ _/ K0 t
% a' M+ U* ~: |9 G4 l
9 Z. M  {; }, s( o
static/image/hrline/1.gif+ T& n  Q& F: C, t; E: O- m
/ b' x3 k( X2 n7 U& o4 n

% D* ?4 Z. \3 M/ B3 B% W  y: ssendiri buka links itu
) F0 _1 g4 [, V% h
6 d" t* K/ G6 F9 b9 T$ \0 s+ @) K
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg, g  V( ?7 i" U8 p* k2 l
2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)
8 T1 k! j+ ~+ w/ D0 z  |bukti teori big bang adalah salah
, l- v3 h. ^7 t! R' k$ A' B0 e" d( D) l' Q3 S
3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit

; D+ f, i$ ]; w1 K$ ~* O4 ]1 bpart 10 G: N. {, |2 F: T, y0 b8 ]
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287% w" _' m8 g; M: |0 T+ R5 v
part 2
# m& D7 m! j  Z5 ?9 P+ w8 S3 S* phttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424
/ K6 u7 }2 r7 K3 }- l1 _
% u! z. s9 [( m0 A4 G9 Y3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514- Q- i+ O7 g5 W! R: `1 V3 d, @
+ _7 u: u( n* S; T% P% t1 `' z
4) bumi seluas langit
3 O: |  M, U" n& o6 j9 V Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378

8 N' w4 @$ T8 {  H! p/ K
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  6 M3 D! \% G4 d( O9 R. p) j
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=241
0 Q3 z# {6 d: b: `& m4 t
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi2 X% r; U$ |" D% o# p
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3946 J: L& J. O+ M0 G' }" J
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379
- Y# O* B$ c, Z
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1) ! ~1 U2 }2 ~0 |: ?( c& x3 v
part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294
6 A2 A: d$ x% v" c! y2 f/ S8 Z8 \part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan
7 c0 |- `4 h9 }9 U6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277; a0 D# B: W* R
6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  

  M* e0 R6 z  h5 o- F+ Y0 i

: ]5 M0 C. i" i7 F+ s- h
: q; t- x1 x7 r' j2 O+ [
test
1) bumi tidak bgerak + g6 h- G4 D3 D/ Z# d3 M& \
2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133
$ l  L/ J+ e* V/ m; K. u# T! ]
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ? 9 x; O1 D. M% u+ j& h: U
sampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern
1 x* [3 r, W8 }8 w" Zhanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan 5 n+ N1 p8 _1 A. V' {
seperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2
; n4 T' b* `- S; \* R& M% m' gayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
: k5 i% C9 ^6 x1 `4 f  S3 V2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401
  C. K1 ~; y& ~: n% p1 S
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam4 ]0 o1 o- l. r

$ h: a" E6 u0 U5 |9 r# X' {1 Gsurah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
# n9 B! f( _* Jtapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292 , H# P1 I: H$ ^. }$ I' T
part 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern
; d# n- z) w# Z% e; ^7 Whttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=464* }9 F. F2 o5 a
part 2 - buat andaian ; Y5 y$ b5 j$ T/ t9 u
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=465
" S& d: U) m4 N+ N) P" Cpart 3 - maksud lain
0 f  W5 t+ u1 uhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466. G9 w* M' N2 e+ }, y
part 4 - maksud sebenar ayat ini, ]% e, n2 k1 R
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478) Y: {+ B4 B2 R4 }
- ]% U% o1 l' w4 |4 c. V- w
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436
2 r1 X# T  m8 I5 E' n, P
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
' ~6 y# m# ?8 o. [* {, a6 K' |part 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283

- f; f: z1 \3 X
6 K* q3 |0 R. G7 O. {

  T8 i: k' A2 a! r9 W3 d: ?

" H6 B9 ?. L* {) J9 v  `/ \. E/ q  ^

0 x; B- ]% |- \& f! `% x+ ^! m$ k

# G" T2 y/ X, G
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43
) a! P9 r( }3 f, a4 M& Q5 B" ?* [$ h  X
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

0 ^$ y/ Q9 W  n: p7 z$ q; c
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar
  C# \- j% A$ Y- T% Z
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar
+ e' M" g$ H7 D" B9 X! ~
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275
, Q. ^0 `6 v9 ?  |
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279

" {' w8 w4 K6 {1 f5 l
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293

: N: M) B* {6 f
  m2 a( M1 _7 L6 N0 u
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
( D0 X7 l7 ]  h2 b2 _
3 e  p. k, B- f! X$ N! u8 J, M
; M# B2 c! U# v- f1 v

$ I+ s8 X& r2 c4 \/ a
( v; s9 X3 Y, Z" W% ^( c; u9 h! E
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat" W/ w& g! O7 t  s3 r, t
kalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  6 W7 o6 @: h" \! o/ n
maknanya mereka bohong kpd kamu/ g" d1 B0 q/ K
- J& e1 j4 S$ C. b* ]
adakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada
4 N9 l8 a( N9 p7 V6 Fadakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga
; p. t  y# K2 x& \. Etapi ada sebut bumi diratakan utk manusia . }- s# x  ?# `" B% j0 A. F4 c

$ {" Y* N# a) ~# d3 q1 S! i7 Iulama yg pro bumi bulat -
% i7 }0 R- D( m5 \, p  f  bhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=410
  y0 ~( e3 V8 Z
- j) c: ]& y! z& x: O5 Y; \ulama yg pro bumi datar; H, o6 [/ Q8 u* f' f: u. w  Y
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=411' J; n2 g6 J' o% n; c. |
+ S7 t4 n* m5 ]
9 I  h( L3 L" ~
2 C# }3 g  q9 p4 q4 L

( m) I% A6 ?6 S+ }& q1 ~
! c$ |( N3 p' ?# c3 }4 \/ [1 B/ L/ z6 b5 p, ?, {4 E" t
1 v! ]9 i7 t! b  h
# q. |! X* |2 P+ y0 T
: G7 W% U: F% \/ }: i! e* s! v

- Z& M" K; ~+ l% c6 O# K. Q) ?1 Y

. t8 d( y' e! Y9 W: U0 e- N# m8 x# C. ?
2 ?9 N" s- `5 B- I7 a7 U

4 v  `/ I1 _- g$ J& B' T+ t
2 f1 |8 s4 x9 ]) h* y5 p; Z; K6 r+ q& O6 j  ~4 v. V

% E& b/ H$ G6 }0 c* z+ O0 Q5 q8 T# ?2 T) j6 a+ D. h5 U
/ [2 M  R  T( V3 [4 ]5 d' o" G4 L
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-7-23 09:48 GMT+8 , Processed in 0.124499 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list