Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 7572|Reply: 2

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

576

Threads

587

Posts

4745

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4745
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  + k! m3 I& z9 e7 p5 F% C8 L
, T) A/ B: P% l5 O: M5 w/ l3 ]
- q! r% E7 A5 M3 s" @. r
hati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ? , m4 R4 r3 r* a& A8 I0 Q  D7 K
sebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola  c5 L5 n% s* u  p
: N; y4 W/ T; p: K7 Z8 L
surah ali imran 3 : 191
* h. G1 N9 r( |+ Rdan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata):
$ e1 ?$ t3 n; P2 F! R"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
: \' @. T+ i% ^+ l" [Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
" k* {: b1 x$ ]6 z+ x) {

' Q- Q  n; f4 s' s; {& tAl-An'aam 6:1168 v. d8 Z  F. D  p
Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.! m9 d! C# _+ J
; \* Q9 s; T& ^" e6 i1 E& p

% y. q. [# g8 r5 O" l) iseseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita ,
  ]* Z1 u. m3 y6 |5 Pbukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran. ) b8 C; T0 B( B7 v- g: N
apa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.

! C9 U" x7 D7 J" W3 o2 C' C* Z# u5 k! S
) Q( |9 G0 R, _! j" ?& a
ayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
! h8 \* w* b" w8 y3 J# e3 G; J8 |
! U& c  T0 `6 k1 \2 l# rayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung   g. T1 ^6 m/ }- m
ia sebut bumi diratakan utk manusia

, s  Q5 H: o$ [; t( q4 v6 E
* U- h6 ~+ M* [' O5 L
& Q0 {6 [* _* s; `6 f9 T" @0 H7 L: h, b' p& ?
9 N8 _/ g7 `4 b/ x: T! F
static/image/hrline/1.gif: H- D4 {5 H$ s8 _$ n7 C

$ q+ E1 w6 t) ~  l4 k: k
: n6 t5 {+ q, w& [! T7 b& z; Ssendiri buka links itu
- ?# d% p" k4 w" o4 |  \# G9 f! X9 Y/ Y

7 y( C% V3 R! H8 Q
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg9 ]6 f. c# F" o+ w: S) m- T2 i
2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)% Y4 W( t- t3 d0 K/ ^
bukti teori big bang adalah salah9 c3 |; i# M: O5 `8 Q# m4 x, G
$ c1 H8 Z( d4 u
3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit
0 C$ w" X5 A- R) z* k! u: ?- O
part 1; E- s* c2 L5 w/ a, S
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287
& [1 O  |+ @/ j# e' [7 U8 ^part 2   Y: Y' v9 g  E: `$ @: n8 Q4 K
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424- d& {3 y' h( s- s8 S- F0 i& D9 ~
+ _( K; p, x) }* g5 V8 w/ _5 w
3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514+ a2 \: q8 L) f
4 i1 L+ e" ~- o5 O/ Y( Z$ y) c' L
4) bumi seluas langit5 w' h% g2 p# p/ T3 x" X) ]# Q
Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378

3 K1 Z/ z4 B2 b/ B
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  3 Q7 g" |+ M# s. Q2 u0 V2 h
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=241
+ J9 ]/ m/ G4 O1 I2 r( \
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi
% D: d8 [/ l9 w7 P2 ~0 c5 S
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=394
: k6 l) V8 H$ k0 t
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=575

+ g. k% M- Z7 ]& O  E
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1)
7 ^) \# Z6 N# A/ i9 {part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294
5 l% {9 O2 |* B6 ]( |& p9 |part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan
9 B* ^; I8 W6 B8 w+ z. X6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277
( U+ |4 }7 ~) Z, X# x- w2 R6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  
% B8 ?; T: @+ `0 _

8 ^% I0 {" O6 t
) t, _6 I9 i) _& _
test
1) bumi tidak bgerak # T/ G9 z) i4 V+ [+ m' g: L- k, e
2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133

+ X# T! R1 N& r7 }  K6 W
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ? & f, G3 \% d- `9 u2 r
sampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern ! M# u5 i3 T& Y$ N7 t
hanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan 8 }) F6 L4 N' ^5 `9 k- M' W/ Q
seperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2 & M9 ^& T$ X# }) ?9 J8 Q
ayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
/ z+ u; c: p7 p; \5 f2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401
) N+ R' P& B. F4 J! F
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam
2 Y& _' o  S( t8 W5 W$ d" P3 `' N: W$ g2 E9 ?% q2 f* r9 y; P$ M
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
6 {' V  m3 U9 J9 k5 Itapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292
* ?) {' G4 {" `7 `( hpart 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern
+ n5 f" {4 S) v- _http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=464* m* x- D) E, J! u
part 2 - buat andaian
8 M3 L) o( [. a; k3 k( v/ a7 b, dhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=465
3 M# p% i7 w7 z8 [. h) F  Mpart 3 - maksud lain
& A9 N2 Y/ @8 E% ?http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466# I) d# q% Q. E4 q& S; n) e8 T/ e
part 4 - maksud sebenar ayat ini
% V* G* Z5 K! I# g7 E' Uhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478! g. D( m: U6 v) S2 j
. M% V2 H$ m' k* v2 l! R
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436

, m- }- H8 E5 y. V
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213/ T0 B/ T* n/ N2 x
part 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283

% d+ k# _( o0 p, Z' o; H/ S6 P

$ w6 s0 _0 d9 T% F' a
6 T2 y8 C9 w$ z) Q

" \' a' R7 p  e% ^

$ p0 L( Z3 |; I, j
7 v+ c# p! ^, U/ r1 j
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43
+ E* `& V* n1 U6 Q! m
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

. `9 a2 D4 M# W2 F$ v/ p, n
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar

: G- C7 o' p# z3 `
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar

3 C7 j5 S  h4 X( `. T/ ?4 W% n. s1 C
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275

, A( Y# Y: F4 A, W/ j% y9 |9 s1 ?
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279

% d! ~7 W( H$ T
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293

+ s7 q$ c8 E. w0 ~- D' ~- q$ l

. F# S3 V$ e* F. O5 b1 G- P
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357

0 t& \9 Z, T* F2 `

+ O! p4 B. D, K

5 c: d/ T6 {( n- V
  h+ X+ e1 ^& G& @& _' |7 _
2 `$ E. u5 x3 \! g" j
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat$ m6 K4 S' A2 ^9 W* c+ \9 k# E+ m% R
kalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  
5 m4 y, o+ Q2 [1 D8 I  Bmaknanya mereka bohong kpd kamu
* d8 C2 N% o( g! V0 \( U/ s( v
8 d8 |. v  X4 L' c$ W0 a9 L# radakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada 1 P" T( ^& R5 I
adakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga
# h9 d- r; T8 z( p% I! ctapi ada sebut bumi diratakan utk manusia
; ~% _* h" x/ O- O2 K
2 }6 k, w3 S* H/ z8 L9 n4 |1 Yulama yg pro bumi bulat - $ _& A$ j4 r% _. A! ]! r# I( V
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=410
% p0 G: b- F5 L& M+ t! y0 h: e& T" H- v4 w! |
ulama yg pro bumi datar5 R' U: ?8 H; u9 w8 e
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4115 ~3 i) T# l. d6 f2 s6 C

: K" @4 ]! g. V2 G5 H

5 x, V2 a  J* `$ \0 R& B4 J8 V, e

# K: G. g4 ?- Y; |* t) |4 m  o
( H9 B  a( }* [6 P1 R' C
  x. L' Q$ @0 y( R) Q  p& r: e$ z' |4 b+ h3 m( b; z

' ^4 D. b* V3 r1 }
# l- ~# a, z% z- r% }2 K) m: t) D
3 G: q7 W. f$ r4 }

5 A& Q) f2 `. s# M+ r
1 |' j4 f2 p, x% s+ k+ T9 n
/ a) l; N7 K/ R$ U
, X( I6 D# C& Y4 ~" r5 h0 o& ^' ^% P
) Q+ X" }- y2 U% W# a/ }* S+ ]0 B
5 _' L8 u0 u& g- N- [: A
( S+ x8 B3 a2 C: h) `3 e/ P3 E  E' l" j$ l2 B& Y
- [9 e" M& n# O0 O
9 f% O) ^, ~+ f1 z9 H
Reply

Use magic Report

0

Threads

4

Posts

8

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
8
Post time 2019-9-3 10:39:51 | Show all posts

1 Al quran dan bumi datar maklumat padat dan lengkap tekan sini

It is a pity, that now I can not express - it is compelled to leave. But I will return - I will necessarily write that I think on this question.
Reply

Use magic Report

0

Threads

7

Posts

14

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
14
Post time 2019-11-13 16:15:49 | Show all posts

Viagra Generic Equivalent

Can I Buy Generic Viagra viaonlinebuy.us - Purchase Generic Viagra
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-12-10 15:40 GMT+8 , Processed in 0.038379 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list