Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 1196|Reply: 0

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran ?

[Copy link]

517

Threads

527

Posts

4566

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4566
Post time 2018-12-21 12:31:53 | Show all posts |Read mode
-
3 o8 ^# X7 P' _  X# o
$ s# ^- g' ~& Y# S$ s3 f8 d4 l$ F3 F+ O0 ^3 ]& i. U1 C
& [( a1 W7 d' E
surah Al-Anbiyaa' 21:33
2 Q9 r- r9 k' @/ Q2 WDan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
' K  x. Z1 s" M/ K# I6 [3 h+ ]
: d9 c' r$ I/ D& ^' c0 g. d7 \dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya" ?! Z( X4 i1 @$ K. @

4 B6 Y4 `$ p3 K7 g& Q% ]1 A8 H+ t# `3 n
yasbahuun - berenang/ \; d9 u/ l) t% t3 \! j
falak - bulatan/bulat
' N; w" E1 k; @' t7 o: c7 _0 ]7 A8 F, m
Perkataan yasbahuun bermaksud berenang. perkataan berenang pada asalnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air melalui pergerakan anggota badannya. 7 Q" q$ _9 M" F: u% U8 X/ k
Begitulah kiasannya dengan matahari dan bulan. kedua-duanya bergerak sendiri di angkasa. Pendek kata, matahari dan bulan tidak pegun.- f3 X6 X9 f' n" _
Tambahan daripada itu oleh sebab perkataan falak digunakan, dan falak bermaksud bulat seperti sfera, ayat ini menunjukkan matahari dan bulan bergerak dalam bulatan.
* [, t  r0 D! y
* Q& ]  s* a- }& D+ Z1 h1 k! F  S" B& c9 d
--------------------------------------------------------------------
& u1 h  k+ P* g9 _+ _4 `0 S* h: Q+ K* J2 I$ G) O8 \2 ]

9 c* R$ a* r+ M% k# ]7 E2 }8 vSaid Hawa dan buku tafsirnya al-Asas fi al-Tafsir     >>>  ingat dia org zaman kami , baca buku org putih sama seperti kami    ^5 F% S, [6 p  w7 _5 C
https://ms.wikipedia.org/wiki/Said_Hawa7 y* J1 N- W. ?7 y5 v% X: f
Said bin Muhammad Dib Hawwa atau ringkasnya Said Hawa adalah pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan penggerak gerakan Ikhwanul Muslimin Syria.  
6 G4 Q( N4 y' wtahun 1973-1978 (Usia 39-43 tahun). Beliau berada dalam penjara dan merupakan peluang untuk mendalami ilmu dan menyiapkan al-Asas fi al-Tafsir
4 P6 U) D6 V$ X) d) d. [$ R( e
" m% T0 O  Q+ w7 y' v; o  borg ini kata perkataan yasbahuun ialah perkataan verb , iaitu digunakan oleh dalam sesuatu yg lebih dari 2 4 d, R" I0 a  g/ ~  Z

9 d- V$ s) I/ J9 K; i6 W
  ]; Z! C5 ]- ^. R* E2 Ddalam ayat Al-Anbiyaa' 21:33 itu , hanya 2 objek , matahari dan bulan , malam dan siang bukan objek , ia sesuatu kejadian 7 @( V- v6 y; J& L) w; A* q$ s+ ]
jadi mereka masukan bumi sebagai objek ke3 , sebab siang dan malam blaku di permukaan bumi .
4 ~( S/ i) V6 Z4 l& l6 Z
8 x! n! m$ M8 v( |; M2 d' v. J+ U
lihat ayat itu lagi $ K$ x, }4 m/ ]
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
& v$ {( |+ d* n  N& t& g5 r. d* k/ K* S+ K
faham ? mereka buat andaian ,bumi mewakili siang dan malam dan  perkataan kesemuanya itu juga termasuk bumi .  terjadi macam ini . bumi ditambah ke dalam ayat. 9 f& o: i/ X0 C  X6 D
& d5 Z3 _2 x9 _1 r0 Y5 Y% V
dan dialah yg mencipta malam dan siang
(bumi) , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
/ u% e% R4 b8 O6 g9 w! V
perkataan malam dan siang dipadam , ganti dgn bumi # @$ A$ I* n+ a) X3 k: k3 v7 [

) c5 ^/ h9 S0 {' C( p+ u
terjadi4 V4 z8 f8 ?) I/ C- [  ^; I

' j. B3 D) Z1 c: h>>> bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)
- E- `; n) h9 }$ [* v7 ]6 S9 s
6 A  \, z  M5 [% H  E; X$ f. _8 |tiba2 tercipta , bumi bgerak dan bputar dalam bulatan , hebat kan ?
3 _9 M( ?: y9 f. }. Z, `. z+ ]% `/ W. q

0 t5 f4 D$ d! m; [' `
" F3 y8 x5 I* X+ _' H-------------------------------------------------------------------------------------; M$ }$ c' Z: J% D5 r) u
8 w- |+ y0 U* F( D% {  c# n' P! k1 ]
& x) W, }8 C1 F3 x( U& J
, n9 ~6 s5 ?- g0 l$ B
dari ayat asal
! Q+ l2 f, `( w8 z* d% x8 o) H4 Q6 gDan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
, A- ~& ?: \# J! o3 v; Q1 _; y; R0 D% M: a
bertukar menjadi ! T+ P1 O, k" }
(siang dan mln) bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)

# l! r. R6 G& D( ]( K/ Y
( x8 B6 c; f) b6 \- n6 C9 f/ |0 g
faham ? mereka sendiri yg masukan bumi ke dalam ayat , bukan maksud asal ayat quran ini .
2 P3 M! j0 x( O; Z. c
9 K  c" Y; l% fsatu sebab shj , mereka perlu alasan ayat quran memang tidak bertentangan dgn ilmu sains modern. 6 s1 C. M- N4 d6 U/ w4 u. u% k
5 X: U6 o6 k; t

/ P. y: u: Y# M4 V& c% O! n* O9 W! I
  x/ ^& Z# l, |  c$ ?' b-------------------------------------------------------------------------8 p3 R4 z9 w/ L- o6 X6 r

3 b7 O2 s; i, C/ P# {  m
! s' B5 ~+ o+ ~7 v7 n0 vada satu lagi cerita boleh terjadi seperti bawah
1 X( w( M+ ?; ]( E6 Z6 l8 q$ L# j, W- E- q
tadi perkataan malam dan siang diganti dgn perkataan bumi , di sini tak diganti pula , sebab dia nak cipta bumi berbentuk sfera ,  , p+ e3 ~6 u, v2 |7 J  `$ X

& [/ O2 Q3 _7 |3 fayat itu lagi   P- ^' u& n  E3 o/ G
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya  I0 [" `* J$ A0 f& D" J0 @' j

! }2 P" S8 g6 F  T* pdia buat andaian >>> malam dan siang beredar dalam bulatan juga ,  iaitu pengantian siang dan malam blaku dalam sesuatu yg bulat seperti bola .
5 p% L  T  g! S& }) i. o( e: H
. ]8 K, D$ E) Y, u; Q
jadi bumi berbentuk bola   
7 D: M% P8 d0 y: k: V' S$ Z. Q
hebat betul , tiba2 bumi "dijadikan" bentuk sfera oleh dia # z0 V8 {' [; e- r5 b
' X, J' k4 @: l$ f3 y) F) p
$ _$ I; O$ T! }  c1 a  Z

) L% g; Z- b; f, q% F! F
. o" [6 s" D  f( i- y
' d/ e+ H( _/ l; t  S2 x; q' s9 U  A% G) _5 M
--------------------------------------------------------------------------------------------------9 W- o, p  ]' W; D

8 Y  l0 h6 W8 l) m! \
1 K7 ?+ c8 e! T& S( y
- _; a. i! D# c, C8 b7 umaksud sebenarnya ayat ini 5 U; l3 u% G6 J0 C6 h+ B

7 i5 M- ]7 N' y2 F) GAl-Anbiyaa' 21:33; C/ S4 R+ q* F, o/ q' ]6 D4 K0 w
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).; I3 h2 o" p0 @* L' o3 k+ N1 D
7 I+ |8 A1 [6 v: c4 L
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanyaberedar(yasbahuun) dalam falaknya
& I: `9 o$ M7 \5 p" i; p+ l* q
" ?2 h# g" G- I4 t3 H8 t1 s8 q, ^+ ~
adakah malam dan siang berenang2 di udara ? tak ada ,
/ G, U- c2 Z! S. \3 |" X" pjadi mengapa mereka masukan ke dalam perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya ???  
4 P& B& [: A2 L& b! b2 a) ^malam dan siang tidak beredar/berenang2(yasbahuun) di langit ,& @/ e, [5 ~. \
jadi perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya tidak termasuk malam dan siang   
( N7 L, N( J/ v, p# ]6 z  
' @1 j: A& `1 l  U& t, Y; Hini baru betul >>> tuhan mencipta malam dan siang serta matahari dan bulan , tiap-tiap satunya (objek = matahari dan bulan) bgerak/beredar dalam orbit masing2 dan bergerak dalam bulatan) j' Q+ \/ a0 ^' b3 i
bukannya sendiri suka2 tambahkan satu lagi objek ke dalam ayat quran2 e# z' [/ ^& f1 G  h  W

- I+ O3 @8 s" U# ?. M- lini sama dgn tafsiran org arab zaman dulu.  seperti bawah ,  
: X8 m  p# {1 J) f9 u6 X! T' k2 {1 i* K$ o
tafsiran JALALAIN
4 H- p+ p+ E* m; K8 z: j(Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari semua itu) lafal Kullun ini tanwinnya merupakan pergantian daripada Mudhaf ilaih,
% o, @. o$ j* m" T- u' o+ vmaksudnya masing-masing daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa bagaikan bundaran batu penggilingan gandum (beredar) maksudnya   \& g4 n9 i% n1 Z. |# W
semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air. Disebabkan ungkapan ini memakai Tasybih, maka didatangkanlah Dhamir bagi orang-orang yang berakal; & L" Y. `, q7 Y8 x% l% r/ o
yakni keadaan semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.. Y9 r7 F' z. Y" e
% y4 H' E6 N1 }9 ]" A! X) V( g1 q
2 S( R9 B  n& q$ Y: [$ ~3 q

' |; |7 _. Q  x. T- W
; r/ z% B  R; }1 h% J
# g; \4 @! a+ `/ Z* |! [& l
% X" [+ ~0 g  u: C  J1 ^) ]5 I/ `0 _$ ]! e

& L6 R, q5 d0 i/ |& ]- ^0 y6 p
6 m" n5 U1 p: T: E$ G% ^! r2 s. |& O" a7 ~  y1 v' ?! E

: E. R3 Y  q5 P2 R4 z" x8 K  V6 S' o1 T  Y8 F" B
. V, y- Q$ j) `  j1 a( O  O
9 {- ?8 m6 o6 K. V3 [- _
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-6-18 09:28 GMT+8 , Processed in 0.046303 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list