Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 4251|Reply: 3

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran ?

[Copy link]

576

Threads

587

Posts

4745

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4745
Post time 2018-12-21 12:31:53 | Show all posts |Read mode
-8 e" H& `& }- ^5 N8 U
, y4 o7 @6 N2 L/ d8 q+ S+ [8 J6 q
, g% L: P1 H0 r
5 o6 R( Y) {1 @' R  b9 P5 K
surah Al-Anbiyaa' 21:33
# d* Z' p. Z6 \0 ADan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
: ^9 O3 E/ S& t& _. N; ^# k: ?' c! i' ?4 P3 M. X: m
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya- m4 Z( f( E9 l6 e/ R
9 D! ^5 \+ a4 d8 k* o

) h8 Y7 T. M) ]; xyasbahuun - berenang
# h2 H/ O& K. G% sfalak - bulatan/bulat% `* [9 M7 t5 i; e  g6 {& g
% T) g# [4 R9 P3 }
Perkataan yasbahuun bermaksud berenang. perkataan berenang pada asalnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air melalui pergerakan anggota badannya.
1 p- H7 l2 U' T5 PBegitulah kiasannya dengan matahari dan bulan. kedua-duanya bergerak sendiri di angkasa. Pendek kata, matahari dan bulan tidak pegun.& w2 I: B& V( ?9 v) {' B3 V1 d
Tambahan daripada itu oleh sebab perkataan falak digunakan, dan falak bermaksud bulat seperti sfera, ayat ini menunjukkan matahari dan bulan bergerak dalam bulatan. " ?& i& F. b( Q3 F

. i" S/ g9 a! B
2 i. \9 s$ z7 [1 A! m$ ^, P--------------------------------------------------------------------
$ ]. K0 D4 R3 B( z# t
% I' x+ X4 _, F
6 q% v! m3 i; W: @$ Y4 bSaid Hawa dan buku tafsirnya al-Asas fi al-Tafsir     >>>  ingat dia org zaman kami , baca buku org putih sama seperti kami  ! W" T5 h5 C+ o0 J* p8 w( N3 \
https://ms.wikipedia.org/wiki/Said_Hawa
& o3 O; t$ z# L' E# B
Said bin Muhammad Dib Hawwa atau ringkasnya Said Hawa adalah pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan penggerak gerakan Ikhwanul Muslimin Syria.  3 }) x. o9 m* |* s/ R( \
tahun 1973-1978 (Usia 39-43 tahun). Beliau berada dalam penjara dan merupakan peluang untuk mendalami ilmu dan menyiapkan al-Asas fi al-Tafsir" Q: l# G% A. }; {
' O  m- n% R$ R% L# ?$ e
org ini kata perkataan yasbahuun ialah perkataan verb , iaitu digunakan oleh dalam sesuatu yg lebih dari 2
/ N0 i/ Z. d2 k5 r
1 s: ]: x6 m: Q5 u4 r6 I

* L7 Y$ V9 W- }' _4 Xdalam ayat Al-Anbiyaa' 21:33 itu , hanya 2 objek , matahari dan bulan , malam dan siang bukan objek , ia sesuatu kejadian - F2 D: g, E) D
jadi mereka masukan bumi sebagai objek ke3 , sebab siang dan malam blaku di permukaan bumi . % x6 C( n: N# D7 B' o( j8 p

3 j. \3 P* x  n0 c% b
lihat ayat itu lagi
4 v* h- R' C+ g. n! W! Sdan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
& }2 r# o+ K" V0 a% w% z0 x2 `. y% S$ p3 o) z1 V0 `& v1 b1 o$ ?0 F
faham ? mereka buat andaian ,bumi mewakili siang dan malam dan  perkataan kesemuanya itu juga termasuk bumi .  terjadi macam ini . bumi ditambah ke dalam ayat. ; c. s: g$ \) u  Y, }
8 I: z; @- T" e
dan dialah yg mencipta malam dan siang
(bumi) , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
* K6 Z  d/ G2 \' s% [- v) j0 p
perkataan malam dan siang dipadam , ganti dgn bumi
9 O( d( i6 l4 ~7 P; a+ A
, q; s' @# }" i9 {
terjadi* _. a. q6 s1 B

5 ?# T  q2 G5 `6 u& X* e>>> bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak) ! _* ~2 Z$ l2 A

8 [) J. p3 }% L! X) vtiba2 tercipta , bumi bgerak dan bputar dalam bulatan , hebat kan ? - E6 a; M* f5 v2 Q/ b4 f6 R0 S) \
. `* V5 e$ G" Y3 [1 a* `

4 Z8 c# j9 N& }: L
% {7 `5 j4 \: W; c, B' m-------------------------------------------------------------------------------------
# I7 d: f# W6 n4 @9 Q# f
9 u- P- ?$ T8 O" q( S( ?$ s
( B6 |# A+ o( ]- n7 t4 n
  M7 ^) t8 l8 d9 Ddari ayat asal 8 t9 f( p9 z+ E! M; ^
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).7 \/ B9 e& ~6 C* T3 X5 j4 T" N, B
- w" i& f+ E3 n3 F
bertukar menjadi . k! d/ K- _5 Z" T$ \* d+ W* m
(siang dan mln) bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)

* X' @& B5 Z8 P7 r; t  Y  E3 h0 d7 k' _0 \, e! R
faham ? mereka sendiri yg masukan bumi ke dalam ayat , bukan maksud asal ayat quran ini . ! r" x8 O8 h4 e

3 L$ m8 z9 N  k. I* C* csatu sebab shj , mereka perlu alasan ayat quran memang tidak bertentangan dgn ilmu sains modern.
% P& L9 b( N, j& }* d0 F: f) O) M$ c% m, B3 s2 R: @5 m4 M- f2 B

$ Z% X2 u8 o+ P, k: x; ^% k+ I( B1 c5 ]/ f6 O
-------------------------------------------------------------------------. r" [1 \: h( _+ M9 y

$ {' F: C) a5 |1 h) h! e" B# G# F0 C6 x
ada satu lagi cerita boleh terjadi seperti bawah
' a2 U! X4 D  p! s" n
7 ]+ W6 R# f  N- ctadi perkataan malam dan siang diganti dgn perkataan bumi , di sini tak diganti pula , sebab dia nak cipta bumi berbentuk sfera ,  
) m! P- W' D- {
1 H- P2 j. _. i4 J5 L. E' ~ayat itu lagi 3 S9 Z5 G' \  x- M
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya; W9 d( I9 V+ ~
3 Y3 j) x8 v. Q( U& q! ^; f4 N
dia buat andaian >>> malam dan siang beredar dalam bulatan juga ,  iaitu pengantian siang dan malam blaku dalam sesuatu yg bulat seperti bola .

  d0 ^% N" O3 U, u  k6 I/ I
4 D% ^% L; q5 }% P% cjadi bumi berbentuk bola    3 Y3 ^. Z( S: m
hebat betul , tiba2 bumi "dijadikan" bentuk sfera oleh dia % N0 M1 {% Q3 b; R
; i1 m7 g! G1 {' u6 H0 o
  c1 K' @0 I9 r3 [4 F* q

) R! y1 e9 W3 I, x9 J4 o. L- _1 ?* V! \9 G: ~9 x# N

% }5 L% l+ v- W1 r+ R$ w6 s' o- C* M# F- L. u
--------------------------------------------------------------------------------------------------! \, C) \' U8 }% V, ^1 p$ v/ u4 S
8 j+ [  c2 c9 a: X1 J
8 y9 T, I! l" t" ]( Y

* h# X0 G% f. r, M9 tmaksud sebenarnya ayat ini $ w6 B- t2 _8 U) c

# g3 q* E, X/ \- m) U/ zAl-Anbiyaa' 21:33/ U! o- q4 Z1 M
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
5 s# O7 d* f. Z2 O* n
) j( A0 V- ?. b* Hdan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanyaberedar(yasbahuun) dalam falaknya+ u2 H" X0 h' G9 I  n
5 R/ f* }. n/ U" x) i) F
- j9 B% p3 q) _
adakah malam dan siang berenang2 di udara ? tak ada , ; l. \/ {0 d5 L0 [7 m! a
jadi mengapa mereka masukan ke dalam perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya ???  - n  U+ p) S5 v9 E5 h, I
malam dan siang tidak beredar/berenang2(yasbahuun) di langit ,
/ H5 R- q) q3 E8 k9 R8 N( h: qjadi perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya tidak termasuk malam dan siang   
7 v- X" i( ^. I" X3 Z4 q6 ^  l, f  ) U# c- @# o  I, x" ~
ini baru betul >>> tuhan mencipta malam dan siang serta matahari dan bulan , tiap-tiap satunya (objek = matahari dan bulan) bgerak/beredar dalam orbit masing2 dan bergerak dalam bulatan
/ O: X, x/ ?: J# W8 ebukannya sendiri suka2 tambahkan satu lagi objek ke dalam ayat quran9 e8 `% I/ o$ G* \5 O. b" h
% h! ~9 A( v$ V2 I/ @/ I
ini sama dgn tafsiran org arab zaman dulu.  seperti bawah ,  
) `4 U$ R: `9 a1 F1 G( g2 H0 M! L. Y& @" A
tafsiran JALALAIN
0 ~( c7 m6 E( c7 P0 ?" u(Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari semua itu) lafal Kullun ini tanwinnya merupakan pergantian daripada Mudhaf ilaih, % Q$ A9 d, i/ e; l
maksudnya masing-masing daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa bagaikan bundaran batu penggilingan gandum (beredar) maksudnya 3 T  y  Y/ D! @" ~1 s5 f
semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air. Disebabkan ungkapan ini memakai Tasybih, maka didatangkanlah Dhamir bagi orang-orang yang berakal;
" W& G& D1 D5 b; l) iyakni keadaan semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.5 X$ |* Y+ ]3 _) \
3 M: L6 [' R# f: k$ r' t8 V

/ g  i* c: [1 V' i5 |& B+ [/ P/ ]+ l
" l0 ~0 e' p& d3 B
' T% ?* z$ q1 ?$ {! r8 p

: b  W1 \) b& ?8 u2 p+ G# v; b
+ ]. |- Q2 [5 ^! r2 A
" {1 y0 c) S7 u9 y7 H" T9 {" P9 e  Y2 k# B

6 o$ `* B1 ^8 q  s" S, k5 E% z' o- ?; ?$ V# r
. U" k1 B6 s; f. A: L1 D% U
5 ~6 K! |4 @. d0 E" f

1 J  b% X1 @( A( \1 P! a, G% {) c; M
Reply

Use magic Report

0

Threads

7

Posts

14

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
14
Post time 2019-11-8 21:46:54 | Show all posts

Where Can I Buy Generic Viagra Online Safely

Buying Generic Viagra Online Safe viaonlinebuy.us - Safe Place To Buy Generic Viagra
Reply

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

4

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
4
Post time 2019-11-24 01:23:48 | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

True Story../ R5 P1 P+ p& w2 a
Ini benar2 terjadi di kehidupan saya..
6 Q1 C; o6 U5 A( z& h2 x3 RSaya bisa karena dari sofware bajakan, mengingat kantong saya pas2 an untuk menggunakan sofware2 atau OS yg profesional..# B" U# l! _8 o& f" E5 ]( g2 |! I
Sebenarnya sofware2 atau lagu2, film2 yang di bajak itu secara tidak langsung menjadi media promosi untuk memperkenalkan ke semua lapisan masyarakat yang minim informasi & pengetahuan...
. Z' U' U1 }9 H+ t! j) n/ T. i1 p
  o' M& t9 H, U# Z* Z, PTidak ada bajakan ilmu kita tidak akan berkembang terutama bagi kalangan terbatas yang mempunyai bakat terpendam... :hehehe: :hehehe: :mantap: :mantap:
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

2

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
2
Post time 4 day(s) ago | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

hahhahahaha....mengingatkan pada sesuatuuu....; b8 i; P8 i7 _" |; [9 U) Q" k4 F
+ D: J: C- e6 U! a/ p# {9 I/ c
kalo boleh di bilang ini hasil positif dari pembajakan...seperti cerita robin hood ini berkah bagi sebagian orang...
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-12-12 11:30 GMT+8 , Processed in 0.039620 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list