Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 2523|Reply: 0

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran ?

[Copy link]

548

Threads

559

Posts

4661

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4661
Post time 2018-12-21 12:31:53 | Show all posts |Read mode
-
8 ^0 C( o! C2 H' k/ M4 e# t3 y: z1 p' J/ H. k5 f

- w. [7 M6 B4 m2 M6 X1 x* P& J% p  ]! }. w; t: D1 a7 i
surah Al-Anbiyaa' 21:33
; u/ r) k5 B9 _: F. Z* h6 ~0 E& i8 ADan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).0 U8 P5 P1 H% P
, S3 k: V# o+ B* @; v! H6 n% ?
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya. N/ D9 |! H/ f; I# F* J4 N
5 ?2 h2 q. S$ ~; p; ~) X' U
3 h1 m, y# ]9 H/ \0 a) H
yasbahuun - berenang/ r! [# U, ?) F; @
falak - bulatan/bulat  z* t& r; r7 y* i1 w
8 B7 u) `+ H9 d0 A: p) E  K6 y
Perkataan yasbahuun bermaksud berenang. perkataan berenang pada asalnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air melalui pergerakan anggota badannya.
4 N5 G1 ~. n/ \  C% {Begitulah kiasannya dengan matahari dan bulan. kedua-duanya bergerak sendiri di angkasa. Pendek kata, matahari dan bulan tidak pegun.
" f- v* K) |4 ATambahan daripada itu oleh sebab perkataan falak digunakan, dan falak bermaksud bulat seperti sfera, ayat ini menunjukkan matahari dan bulan bergerak dalam bulatan.
9 Z2 v9 b& ~- u$ l0 V& R" @9 e9 n6 |; F6 l1 S! }: ~

, C+ ~( [% s8 \& @9 ^  a. ?--------------------------------------------------------------------
; _9 a  l+ `# r6 {9 m( q+ i7 F) e, t8 n6 \, c$ ~6 ?( s
1 ]3 @+ y- B2 [7 V9 r
Said Hawa dan buku tafsirnya al-Asas fi al-Tafsir     >>>  ingat dia org zaman kami , baca buku org putih sama seperti kami  0 c) S7 Y0 X& c$ ^0 a' ]) R& i
https://ms.wikipedia.org/wiki/Said_Hawa
/ b5 D& U& y/ h
Said bin Muhammad Dib Hawwa atau ringkasnya Said Hawa adalah pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan penggerak gerakan Ikhwanul Muslimin Syria.  % e# e8 |- ?+ S' s) J. c! E
tahun 1973-1978 (Usia 39-43 tahun). Beliau berada dalam penjara dan merupakan peluang untuk mendalami ilmu dan menyiapkan al-Asas fi al-Tafsir
4 f) u/ R" V% L. T, K  F  u: U+ Y: S. X3 ?) [( X6 C. }4 n
org ini kata perkataan yasbahuun ialah perkataan verb , iaitu digunakan oleh dalam sesuatu yg lebih dari 2 2 k4 s9 e5 j, |' ^* R

1 d" B9 v3 |1 Q! J! e, f. T5 \" f8 S- n, b: [
dalam ayat Al-Anbiyaa' 21:33 itu , hanya 2 objek , matahari dan bulan , malam dan siang bukan objek , ia sesuatu kejadian # ^( w6 q; B# ?5 r; G. a
jadi mereka masukan bumi sebagai objek ke3 , sebab siang dan malam blaku di permukaan bumi . 4 L5 \! o3 j- }$ h4 F) h. u! S; H- ?
, K2 t/ R0 x0 }* ?! \8 ]& Z
lihat ayat itu lagi 2 M. {6 e, j( p" y3 u/ X; Y2 N8 t: k
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya7 q4 H" `% l2 l1 R$ H6 d  R( z
* @+ ?1 a) }+ G  t  B: u! A0 N
faham ? mereka buat andaian ,bumi mewakili siang dan malam dan  perkataan kesemuanya itu juga termasuk bumi .  terjadi macam ini . bumi ditambah ke dalam ayat. $ M9 J# X0 r! K- N2 d4 A  o0 h* E* {

- l' y: ]& O/ |3 b+ E$ l7 Y/ Gdan dialah yg mencipta malam dan siang
(bumi) , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
/ j) c' @+ @1 o, w' J
perkataan malam dan siang dipadam , ganti dgn bumi ; M0 a4 t! n5 D! U

7 N: V3 D* t* ?9 y8 e3 t# V
terjadi
- `. |/ x& f& w- U
# y/ N& r& s/ ~( h
>>> bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)
- j, S; \  }' `  W$ }. ^7 p. b7 I4 u4 h: c* I. X, r
tiba2 tercipta , bumi bgerak dan bputar dalam bulatan , hebat kan ?
5 ]( Z' T; f1 S2 \1 h5 r( r9 h& z
4 `5 R* V' n4 D+ d) j/ r3 J, n8 C$ d/ e& ~1 q0 i/ s3 s
; s) O# I' l( p4 G/ v* j. s8 \
-------------------------------------------------------------------------------------
5 }8 T3 a7 f! b0 M$ T
" o; Y4 \1 e3 l6 a0 X4 `- m7 Z4 D. t  O4 N# v

/ G8 ]$ Q6 A. G+ B+ G1 Y' Zdari ayat asal
" |4 s; z- s4 S/ t+ ^+ UDan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).# V  Y7 Q: p& q4 b. U6 E

: L0 P9 p6 P) a! }0 ^bertukar menjadi , v/ Q+ J; s: k! _& L9 ^
(siang dan mln) bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)

0 w! V. V6 q$ t$ B0 U8 j! @9 H$ G& N
faham ? mereka sendiri yg masukan bumi ke dalam ayat , bukan maksud asal ayat quran ini . 8 z# w7 l0 I  ]

/ ?# b3 G" K+ Msatu sebab shj , mereka perlu alasan ayat quran memang tidak bertentangan dgn ilmu sains modern.
( n( G" z6 ]* r+ {+ X- e
) g7 M8 K" |9 _2 g
) z2 ~9 R0 U  u2 I/ }! E: v
% e$ r/ O7 w( n( Q+ T# z& R-------------------------------------------------------------------------: J; v/ T: ]# G6 X) W5 F

4 W+ [1 u9 P% p% r; ^% c6 Z" X! j1 ]
1 c( j  F3 `% \8 p" C7 r9 eada satu lagi cerita boleh terjadi seperti bawah
( c* p8 j, H0 ]: @6 j; b# ^) A# l" D, [/ B! M# d; c2 {' j7 y
tadi perkataan malam dan siang diganti dgn perkataan bumi , di sini tak diganti pula , sebab dia nak cipta bumi berbentuk sfera ,    z1 T; v% ?: d/ I% ?3 x8 Y0 p

0 s9 L; q( C! y; s6 t- qayat itu lagi 8 I7 i) B2 }+ M# U0 P. c# r7 o
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya% _; I9 }7 X# T( Q
) ~2 j) ^/ f1 ]$ f
dia buat andaian >>> malam dan siang beredar dalam bulatan juga ,  iaitu pengantian siang dan malam blaku dalam sesuatu yg bulat seperti bola .

! R: j! _8 x( N& c: ]1 @& r! C! q
3 l  E+ J+ e1 Z! Cjadi bumi berbentuk bola    . k* N) d& F% |5 B; T0 @: e* Y
hebat betul , tiba2 bumi "dijadikan" bentuk sfera oleh dia + i. u5 i+ E  F4 j% M5 l0 @/ Y) P

! x1 t7 ]& I. H2 `7 _+ z6 ?2 }$ f0 z  j( {
$ W  s# J( a+ d3 V4 J

5 h; w5 _! Y4 T
7 v. _. _8 S& I/ {: d- M$ {5 N6 [- p" A7 I3 l
--------------------------------------------------------------------------------------------------& ?( [9 a# C8 A; n7 W/ J& D

6 X5 D: Q5 ~7 W5 j; h; I  _( j& H9 \% y8 t" u- ~/ a7 n- ?0 [0 u7 E
  B0 s3 {. v( l! u9 F0 P  ]$ m
maksud sebenarnya ayat ini & j$ n8 K( r. W$ Q! C: T( h! g

3 i- N3 {( a6 N$ R* Z3 wAl-Anbiyaa' 21:33+ t0 w* K& S2 f& j* Z  x5 Z8 K
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).$ X0 Z# F% w4 Q( ^' y

) K* `; o+ T: {4 Mdan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanyaberedar(yasbahuun) dalam falaknya* @+ a8 Z. Y3 K% D% q
+ Z. R+ L! `- y2 l& w9 U

# g& g, v- K2 h8 H' P& Q1 Nadakah malam dan siang berenang2 di udara ? tak ada ,
0 g" u# \; d- P6 G- jjadi mengapa mereka masukan ke dalam perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya ???  
, e# }! u; ?* x& q' P. `5 u+ jmalam dan siang tidak beredar/berenang2(yasbahuun) di langit ,1 J- c- p4 ^9 F! x
jadi perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya tidak termasuk malam dan siang   + {9 J4 O6 \' G; J
  & @. t6 |# R$ p: \' K
ini baru betul >>> tuhan mencipta malam dan siang serta matahari dan bulan , tiap-tiap satunya (objek = matahari dan bulan) bgerak/beredar dalam orbit masing2 dan bergerak dalam bulatan
' e3 q8 y" H; x8 q8 F7 Fbukannya sendiri suka2 tambahkan satu lagi objek ke dalam ayat quran
- R: n4 L& o+ n/ _6 V; u, m0 E0 m1 q
ini sama dgn tafsiran org arab zaman dulu.  seperti bawah ,  
/ Y( O- }. k2 @; k) b: J0 D5 y1 P1 B2 e
tafsiran JALALAIN% j  L  M6 J3 W0 y
(Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari semua itu) lafal Kullun ini tanwinnya merupakan pergantian daripada Mudhaf ilaih, * T0 z# h' m( Z+ b6 k& l+ o
maksudnya masing-masing daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa bagaikan bundaran batu penggilingan gandum (beredar) maksudnya
# O- f% d! Y2 G# D# b  n1 ysemua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air. Disebabkan ungkapan ini memakai Tasybih, maka didatangkanlah Dhamir bagi orang-orang yang berakal;
4 B5 }, n- i* @: Q- l1 X1 Iyakni keadaan semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.2 z$ D! q- ^% h+ }7 H% b: n) F
3 s6 B" {9 ~; \; H- r# a. W( t+ M
0 C" S: Z; j# S9 L
0 x  L1 E. n- O! l9 W

8 E3 ^# t; E; r& {/ K
) v. t# g$ z% q/ Q8 z+ O2 _) |1 _1 q7 n7 I4 _3 a6 {
4 G" i! z: _; Q7 R8 k- f

% U& d( \% j# b" Z3 ^9 X- S+ H
8 B. T2 y; \' u. v. [' a4 g
% ~4 f" Q" Q% I5 K) U* w3 h  f" M: {1 K3 X' r& X
/ D: N1 y1 [8 g2 p) M# O; W( x

4 g/ o/ _/ H/ Q, ~2 V( G" t% d; A( k' h- B! r* C% Z5 ^
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-10-19 10:39 GMT+8 , Processed in 0.039698 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list