Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 10259|Reply: 2

Part 1 - masalah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam

[Copy link]

586

Threads

597

Posts

4775

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4775
Post time 2019-3-4 06:59:44 | Show all posts |Read mode
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. j* x, y# i& [/ E; [7 i, i

( X' J; u% ?" _8 y& a+ A0 T* t4 j% ]% w- D9 a$ N% B
tafsiran dalam bahasa melayu (msia)
2 b' ~, b8 ~& N0 jIa menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; 6 Y! m1 `! }9 D/ Z( d2 }
Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya);
+ d3 U. n7 B# s  p9 Bdan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, - tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan.
3 o: I- d+ [! q! i( _* F) T3 MIngatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni.
* C5 |8 @7 q; {4 ]; l+ @8 t' k) @" e4 @3 d0 b. c8 u) I. K# P
tafsiran dalam bahasa indonesia1 e6 N$ [7 M, I0 s
Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, 8 S, X( _: `: a( `
masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
$ Q1 W5 x  h+ b4 O( {. T( k' Z, s" ?2 L
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
" B& Y+ g" p# [! b5 U9 A1 {- ]* d/ W
' }2 I( C, V0 kpost ini lebih kpd ketidaksesuaian tafsir ayat ini kpd bumi sfera yg gerak& C: h# Y4 x/ _' o7 D2 `8 S

- `! g7 T+ i" o7 z3 y+ a3 h
6 e9 f& `! E4 \5 }+ w. E/ ~. l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* L2 \8 _* ?0 J0 e& S. b9 w6 T
! k6 S& Q4 I2 b* O9 G5 _
( L3 X. ]5 I0 @' I& A3 omelingkari atau menutup yg digunakan ialah yukawwiru 0 P+ A! u7 H( O6 X
# e& P  l0 j/ z1 G; ~
yukawwiru - melapis sesuatu kpd sesuatu yg bulat . melilitkan surban di kepala , erti kata asal ialah qurah/kurah iaitu bola atau benda yg bulat seperti kepala
0 c; M( s: F* k' @- ^& K+ T
& L5 c9 J5 G5 o' `3 Ujadi ada org buat andaian siang dan malam yukawwiru di bumi yg bentuk bulat
8 Y  ~4 q9 L( p5 L7 I8 P$ _0 I3 a
) `2 [- b1 p5 Q: zpost ini bukan soal pasal perkataan yukawwiru .
, b. I5 G# y8 Y8 t
9 E6 f: v, a6 }3 Rmengapa andaian bumi bentuk bulat adalah salah ?
. `, Q7 t# }# f6 |/ @
5 L' m1 H: a8 ]  U  _  {# N/ Xjika kami andaian bumi bentuk sfera , maka kami juga perlu buat andaian lagi bumi juga buat gerakkan putaran supaya terjadi siang dan malam.

2 z; V: C/ B  s! x6 g0 w/ ?4 \/ [; u8 a, w& A8 {
teori andaian pertama - bumi bentuk bulat
, e+ m. Z' v8 b  b9 T% [3 A7 G# Dmenutup pada benda bulat , jadi bumi bentuk bulat
  U, G3 Q3 Y' k1 e! @>>> ingat bukan ayat yg kata bumi bulat , kami yg andainya bulat
- ]8 t  b, d. I) j! p0 j4 I$ C( s8 G$ f& J4 T+ y7 B
teori andaian kedua - bumi buat putaran
: A. U4 S# ^7 Y2 S' `apabila bumi bentuk bulat , utk menjadi siang dan malam , andaian lagi bumi ada gerakkan berputar supaya terjadi siang dan malam
2 ?8 d  Z+ I8 I! F>>> ingat bukan ayat yg kata bumi berputar , kami yg andainya berputar ; e/ J; [3 s# }) `

; m) K3 i; B. M  `4 y-----------------------------------------------------------------------
+ {4 J. f7 ?+ f# v2 L. \
6 }# h: L  P/ Cdi sini ada 2 keadaan & o+ W1 s. |4 H4 X5 }* t& r6 i
ada yg sokong teori andaian pertama itu , tidak setuju teori andaian kedua
3 ?5 N- A( d$ _6 S8 O7 h2 L0 Y0 |& \! G) n
ada yg sokong kedua2 teori # {9 i3 E0 C2 O) S' i! G

+ _0 c9 M5 T$ rada keadaan lain ?6 @- `9 c0 G. J) A& c- P& W
ada , tapi tak bincang dalam post ini sebab itu lebih kpd teori bumi datar/ Z% p# r) v" D
  x# _5 a+ U: c0 S
----------------------------------------------------------------------------------------------
/ O. T5 u& C, X5 X$ U0 L
. j. [( o  [/ |4 G" n& z  k7 rmula2 dgn yg tidak setuju teori andaian kedua' m2 {4 p5 D5 [" O" E

! w2 i6 ^6 R4 X& U; {3 Xbumi bentuk bola tapi tidak bergerak , kerana ayat quran kata bumi tidak bergerak) E  p  {) x- X& d4 P4 s6 A
" f, H0 d1 X  b2 \  v
so , bagaimana nak terjadi siang dan malam ?
0 k+ [: o/ Q* N6 I( A, [$ zada ayat quran sebut matahari bgerak dalam orbitnya , tapi tidak sebut matahari bgerak mengelilingi bumi ., E! r/ A0 r- N2 D

5 A$ q8 x( V" v( y8 z4 n- n# L+ {+ o% vjadi utk mewujudkan siang dan malam perlu buat andaian lagi iaitu matahari bgerak mengelilingi bumi yg tak gerak utk terjadi siang dan malam.
1 z! m5 l+ w1 i( [$ X) V& R1 b3 N( c% @3 R. N) S" X# c: S; o2 f9 X, n
teori andaian mereka ialah
; b! k4 |5 B" T% Z( Z& T  Steori andaian pertama - bumi bentuk bulat( v$ B5 j$ d4 L# u
teori andaian kedua - matahari bgerak mengelilingi bumi(yg tak gerak)
utk terjadi siang dan malam
# W/ O0 j# |& U& v
6 M3 g' a% g8 }% @+ ^9 Ikepercayaan ini adalah salah dari segi ilmu sains modern yg kata bumi bgerak, ~1 `, ?3 m+ R! W1 X& w5 p
kepercayaan ini juga tak tepat kerana ayat quran tak pernah sebut matahari bgerak mengelilingi bumi
/ b/ m2 j1 ~* w! X1 t0 A% y+ t& b7 ]! l4 |# H  R/ y
----------------------------------------------------------------------------------------------
. V* ?+ d+ `$ p3 q4 V6 g. H2 P. A2 s: B
bg org yg sokong dua teori itu 9 G. z& Z* Q0 k: J# l2 r
teori andaian mereka ialah
& W0 D5 u) t. {: h

$ y, |! j1 W$ F, R0 W1 c
teori andaian pertama - bumi bentuk bulat. \% E- v3 n3 G$ m% n$ B4 T
teori andaian kedua - bumi buat putaran( ?! d$ v& ^* r& B0 Y' `7 _
' [. n- Q0 s; R/ x* t) z/ T) W
kalau kamu buat andaian bumi bentuk sfera dan bergerak ,  ini adalah salah dari segi ajaran dalam Al-quran
8 P: p6 r) Y6 v+ Z! M9 ]' e9 acari sini cari sana , tak jumpa satu ayat pun yg terus terang menyatakan bumi bgerak atau kata bumi bentuk bulat bola " e/ ]$ ^4 [" [7 d8 |: G7 r' G2 G1 j
9 N' O3 K6 @3 C) Z( x( Y
6 n& @  T, X5 s( h
7 Z+ v- F0 p. _8 {
kepercayaan ini adalah betul dari segi ilmu sains modern yg kata bumi bulat dan bgerak) F( g$ r9 B' {2 j
tapi7 T1 E* v* T3 z
kepercayaan ini adalah salah dari segi ajaran quran dimana ada org buat andaian bumi bulat dan bgerak ( tiada ayat lain sokong dia)
( F# w) c1 f4 p. A+ o3 r" z
- }# d; j% i4 \. [; _9 Wmalah ada ayat lain seakan2 kata bumi tidak bgerak, spt ayat bawah
. K1 b* |2 _) O0 I) D. T3 SLuqman 31:10 >>>  gunung dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
# `+ P/ \* `7 @3 o; Q% H
: n) `1 U: i4 Q: g; ptafsiran dalam bahasa melayu
) Y( D# T, s/ e+ Y( K. Ldi bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu
, L7 }% ~, S) L. [% Jtafsiran dalam bahasa indonesia+ ~/ K  V" s7 r* O8 x: A
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu
! A) v: ~/ X7 S* J) B3 [3 x( M
: |* ^) I: J, _7 a! }- y
masalah surah An-Naml 27:88 rujuk9 _3 v$ }3 Q6 `* w8 s+ W% |; m. Q
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3562 A+ v2 k1 g. B& |/ a! t; z0 e

9 g0 @0 }" C  A- v# y-----------------------------------------------------------------------------
, x* U& k/ l& j# j' c/ u
6 A. V3 D7 x" {/ N9 o; t( c
" H  H5 o1 L7 n' R- C/ }1 Z8 c
buat andaian bumi bgerak tapi abaikan ayat Luqman 31:10 sebut gunung dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
& M$ C+ j: m- v, w+ y+ a1 l: e5 E

1 t! v+ ^0 e( Fakhir kata , bolehkah kami suka2 sendiri buat andaian ???  >>> yukawwiru - melapis sesuatu kpd sesautu yg bulat  * r; L9 J! _8 l; k! i

& X/ N+ _3 U+ hsetelah cari maksud  yukawwiru , dapati ada maksud lain pula .
3 R/ T+ A: @9 i
3 {9 F0 n! G5 y6 A5 Cjika boleh suka main buat andaian sendiri , ada satu ayat yg akan buat kamu soalkan kelakuan buat andaian ini
) `, \; K* ^$ u+ p2 ^5 S/ c! i/ E1 |
lihat part seterusnya
& `+ K- @* O: M$ o( n2 }  D
( X8 t9 s) ]% T  `4 k# D. y

4 n4 ?% t* Z) ~4 \1 v/ d

4 v7 }2 _( c% [adakah kelakuan main dalil ini boleh dijadikan fakta , bukti dan kebenaran ?    3 n7 x  E8 \/ \

! u& _6 G  o; ?4 f
2 i2 J9 m3 m4 [4 t9 _8 B% U% Y

6 l" L8 k, j* u& G# M. m2 F- a2 s/ x6 E. z
--
6 p' R) F6 ^$ T, p8 B" [
! }" E  R7 t6 A/ m8 r; V8 y) m( Q$ x
+ V$ o) i7 K2 ^( _

7 y& ]) R9 y, u
9 y" @) r- f0 y9 A; k# Q8 H+ v6 k
  u3 ?& L  B0 {1 a( _2 r0 k
3 t+ c- \4 J  `& e; `1 Q

6 \+ s  A& Y7 G% E2 B/ e& H5 ^

1 x1 `( ~7 \- E" B1 q8 h- S: I1 h! t) E  K3 d8 z

1 _) O+ Q7 q/ j# E( c/ D& X2 y, |% n) X

; Q1 A6 q( @# g, R+ B$ F' H/ L( I1 w# p, e

. b8 M9 X( a* q% R( B: I; k$ \0 s; X2 z7 _& x; p5 Y/ s! I6 J
9 r$ a5 I/ V: r- b( O9 O! v, [
% h# _: t1 ?. \5 `( t
2 y: v1 K4 I) O" _6 Z; o
# @: Y$ a! d: p; S

4 S. _4 w5 Y9 s) Q" N% t& T' Q4 G* A; M) P: T! m% e' K
+ f0 Q0 z* V7 ]' p2 l: ?/ z4 O

9 N" |  D1 u" w( a
3 x* z6 _$ ~+ W4 H% L: J
4 @/ G$ w+ m* E! O3 g3 i6 h3 j
4 p+ w( \% W/ o) f. b0 E+ Y: [/ l7 y
1 t/ M% ~! W8 j' L
Reply

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

6

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
6
Post time 2019-4-26 04:13:40 | Show all posts

Part 1 masalah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam

It is very valuable piece
$ F  e5 T/ n4 n1 s+ B- w& P
8 z" a% a2 v( }___ . A8 L0 E( K( {; |1 x% g: }
XEvil 4.0: best captcha solver, included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3!
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

2

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
2
Post time 2020-1-25 19:02:20 | Show all posts

приветствую

Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2020-7-8 21:35 GMT+8 , Processed in 0.041951 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list