Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 16482|Reply: 3

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

598

Threads

609

Posts

4811

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4811
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
. |; \5 V/ r; y
2 R- s- ?' U0 x; w/ N; I$ g
1 U% B9 i; _0 [; j* jhati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ? / B( M& T$ J: R3 X4 C- H
sebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola9 o5 d% z" G  J4 I0 Y1 ^# I5 d
& O' p1 W/ M$ F# b* f! i: @: e1 z) k
surah ali imran 3 : 191 8 H% k* g: x: F4 q4 K4 F
dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): ( a1 M$ J1 I# X6 P7 n3 `. R
"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
4 n" J& Q! O  D3 f7 rMaha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.4 w6 C4 \7 M( R1 X, n# C  E
$ h7 e* f+ w5 p( T& b* [
Al-An'aam 6:116
- L0 N5 X1 i5 q% t8 t1 |Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.
$ L9 X5 ~& @. J6 G1 ], t6 W2 ?! t9 k" Z/ B

$ _- `, Z2 h3 t/ Vseseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita ,
# C& ^7 R- t" |5 @bukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
+ d# i8 }$ I- Napa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.

. H# g/ w- |. R- X; _
1 a, I8 A% q3 z) |! e+ j* C/ T* O# r7 R" @8 B
ayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
: X3 D) [; Y" {1 F: x* l, h
) V" T' E# f( |7 mayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung ( `$ x9 \2 ?' T/ Y: U
ia sebut bumi diratakan utk manusia
0 I& T$ S1 [, v% @; Z

& F9 H' Z, _2 G& ?) `# l# P) T. _" a% f0 T7 O

. E  F4 B1 K. x: A6 V' L& E- v
+ D. N7 D; X0 Z- wstatic/image/hrline/1.gif  ~# t6 ^+ u% \' t

- C& R5 |5 \4 t' w/ Q, m3 p8 Y$ C! p8 a9 r* X
sendiri buka links itu4 @; P7 c+ y- b

% o! m4 Y! v3 M9 q1 h  L% W- H
, K# @- M* ^- r, O
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg
2 j* r8 g+ d8 U' _+ Q5 t+ u2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)
! \# A  c( \' X3 j3 F4 bbukti teori big bang adalah salah* ?3 I' T6 f/ j1 n+ O. E

. ?& N! o' y& B, y! L$ ^& |/ G; F3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit
8 l5 D% {4 l; ~4 c
part 13 S- u- R/ e0 Z, \- h
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287
( b  m; j4 }: `' {! \part 2 3 Q7 }! P  G& V, r  _! C
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424  [* l3 Z3 X! s0 k

' S: N+ E7 t. @. J) T3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514
" K: ?8 j& _0 O- }6 H( @4 a5 n- R1 F9 k7 j* S
4) bumi seluas langit
) y. t- R) ~/ F8 X Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378
( Z# }: D5 L2 h" A
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  4 [; ]3 g7 ?8 F0 U( Q: ]
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=241
( m, \$ x2 i# x2 c8 U9 ]( f
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi: s/ ?% b; I" z2 p- W1 `
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=394
7 y7 i, y4 C9 T
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=575
6 M, M& A5 x6 S( [0 `" K. W7 F
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1) # p+ j. B( a1 e1 I, V
part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294  Y8 R' u+ y4 k( X5 F
part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan
: _$ |2 o2 z* Z! O+ `# h; _6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2775 ~, N$ W4 A, e# {  M
6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  

0 w1 g4 F1 F( V" G7 z7 b& C* ?4 g) g

6 v' b( T8 i+ e' q7 _- P
! l9 e+ {; \6 x' y* J
test
1) bumi tidak bgerak
1 Y' M4 u' O9 Z" a) c2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133
) ?5 }, h: K: P. P
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ?
6 s0 N( t4 |$ O% n" v. Vsampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern 8 V1 T) F0 a8 u4 @$ u# V+ t5 a, b! ?
hanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan
- m* a6 A6 [, O, a6 eseperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2
5 K' V0 l0 |8 s- yayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2 / b; Y/ G1 N0 j) ]( ^# w
2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401 * j% ~" @6 d% K4 W
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam
- p$ ]) i2 v8 d5 }* ]1 o' w1 k) }5 p$ K' K6 a$ ?6 w
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
' I( @6 B1 K7 e5 T; P$ h) Btapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292 8 \6 g! n7 K# @& q5 _
part 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern( ~$ k. S4 H3 e" D
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4641 [* g: N1 A( h; @* M
part 2 - buat andaian
! `. i9 ]6 N/ i& `+ chttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4657 k" r( @2 v: f- Y' @1 ~' T( N
part 3 - maksud lain ; h4 S9 c. e5 T8 Z
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4669 I" d7 q& M) v: b- ]) s
part 4 - maksud sebenar ayat ini
, a; k6 d4 A- i0 uhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478- D3 c3 B, j" t) i+ O' C! q4 M& p
" z+ U* w4 ?8 d3 O: G
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436
0 I( Y# {* x: t+ o9 Y( Q/ e+ B3 I
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
( c/ e3 _. E* [/ U# s' }/ v) apart 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283
9 X! t$ v/ x  Q3 R% q
/ g" M9 J" W. D( \
1 l6 q3 M" F; W* W- M6 B3 @
8 P2 [' ]1 {1 f8 e- F  q
& G: M' |1 }* ~4 S7 ^4 k, d7 a

" h' R& U  S& i. |5 u
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43
2 b- q0 D0 d3 l: B. T+ n
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

7 Z4 A& n" n7 @& z$ Q' J' s4 v
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar

% n! q; W: G5 N2 e5 I( ?  E
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar
2 E- }* R! D* h, d% T1 f
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275

( P0 }  g5 r* J& j$ @( W
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279
8 n' _+ s* S, Q) f
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293
2 a3 Y/ @  p+ k1 Q' H# [

" A) i! Z/ C* k+ Q% k2 q$ T1 ~
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
2 O* ?; _( d1 O: N7 G
1 t$ U6 C, W" [3 X0 N+ o8 f

; `* \: I3 W) \$ D  B6 z/ M

. E6 t" i* V4 V& z

  k" W6 [6 [4 S! g" f+ S* [
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat
8 ^" \( ~9 g* F# T+ ykalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  " L2 F$ ]: Y% S: v# O8 Z8 s! G
maknanya mereka bohong kpd kamu5 l% j8 y9 |7 O  j
5 i# P" d4 ]: c5 D9 m: ~
adakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada
; s4 ^" y$ s' g! jadakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga 4 ]: ~7 y$ y7 F' a6 q9 E
tapi ada sebut bumi diratakan utk manusia
$ \0 q$ u. f  W4 Y' a, E* h6 d, e1 q+ S+ t# r6 Q. T
ulama yg pro bumi bulat - . @8 |" v: C5 Y5 h/ z* t* l$ k# B
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4109 ]7 E' T4 A; G% s* A
/ M) J! |6 ~$ ^, c
ulama yg pro bumi datar
( a( B& F; A& |0 w" @8 O* ohttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4114 w3 I  t# |8 B8 \0 k

# K; d6 h+ `1 K0 x% _0 [1 R* l) E0 m

# x' Z* n, g$ t6 Q8 B4 b

( N# F+ ]( N; P' H
0 m! b7 t# p: d7 F( k# s1 E8 N5 y2 p) W9 \, o
7 _; P/ v' h5 `- y3 {$ A

$ A  Y# n2 U% ]+ w% [! X
& r+ i6 \3 W  Q  G* p$ U: \% K2 N# d- O$ [* E! o5 C+ L
# d, i7 |+ X1 g# ^( x' J

  J* L% A# b! y' x
6 q: |% J: U9 n1 n# o  d3 r( V6 _( [7 j' W6 ^# e
) B6 b: x# X# L# N- k
/ B# F3 R3 m7 w0 G
& t! A/ ?* J* n$ E/ H: B  w! U

# R4 ]) b( j/ m+ V( f) y. p2 ~$ y& h  f  o" o$ P- W
0 t3 K6 }, I; e( W
5 a4 }1 j0 m+ R, c
Reply

Use magic Report

0

Threads

4

Posts

8

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
8
Post time 2019-9-3 10:39:51 | Show all posts

1 Al quran dan bumi datar maklumat padat dan lengkap tekan sini

It is a pity, that now I can not express - it is compelled to leave. But I will return - I will necessarily write that I think on this question.
Reply

Use magic Report

0

Threads

7

Posts

14

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
14
Post time 2019-11-13 16:15:49 | Show all posts

Viagra Generic Equivalent

Can I Buy Generic Viagra viaonlinebuy.us - Purchase Generic Viagra
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

2

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
2
Post time 2019-12-17 23:18:48 | Show all posts

1 Al quran dan bumi datar maklumat padat dan lengkap tekan sini

Sang Nabi Mulia Islam menawarkan anak kandungnya untuk di gagahi
$ n( v+ G0 |2 H1 S- ~9 J! x, e; ~( v& F3 P8 G: ~$ l" g
Sebagai mana Nabi Islam Luth yang menawarkan Putri-Putri Luth untuk digagahi oleh Penduduk Saduum yang ingin menyesah tamu Luth tapi malah dalam Alquran seorang Ayah memberikan anaknya untuk digauli khalayak ramai, walaupun pada akhirnya khalayak ramai tersebut akhirnya menolak tawaran mereka, dan bersikeras pada tujuan utama, tapi kisah ini sudah menunjukkan betapa bohongnya bahwa dalam Alqurant tidak ada kisah pornografi/percabulan.$ t! u0 n0 e+ {6 a% i

3 f) O1 q+ n, I" S4 J# F. J"Dia berkata: Hai kaumku, inilah puteri-puteri mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal." QS. Hud: 78
$ t2 L( y, k: {
% V0 [+ e) R6 {: ?' V"Mereka menjawab: Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." QS. Hud: 79
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2022-1-16 18:39 GMT+8 , Processed in 0.050954 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list