Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 12989|Reply: 8

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran ?

[Copy link]

594

Threads

605

Posts

4799

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4799
Post time 2018-12-21 12:31:53 | Show all posts |Read mode
-
) R. S: ?# A* s$ G/ j' I' ^% Y+ m  g1 G) k
. S# s' O) l$ s% ~6 D

6 a) l7 x$ L5 |2 ^* s7 psurah Al-Anbiyaa' 21:33
: j! V8 @/ C; |& yDan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
4 k' f6 b! F: F- u, p* D* |1 ?& M* H6 G3 b
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya) m7 l7 L- W) x) g. z& Z

, x1 s1 g8 y/ n8 |
: i; s; r# ]& r/ V' T+ R: ]- `yasbahuun - berenang
1 y; d) \2 k) D1 _falak - bulatan/bulat5 |) h" C+ b3 L8 W% r

* W9 @! Z# {  m9 i1 l5 G8 |Perkataan yasbahuun bermaksud berenang. perkataan berenang pada asalnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air melalui pergerakan anggota badannya.
2 k' o! x0 k! |9 y$ qBegitulah kiasannya dengan matahari dan bulan. kedua-duanya bergerak sendiri di angkasa. Pendek kata, matahari dan bulan tidak pegun.
% ?  `. G# G$ m! d% M( @Tambahan daripada itu oleh sebab perkataan falak digunakan, dan falak bermaksud bulat seperti sfera, ayat ini menunjukkan matahari dan bulan bergerak dalam bulatan.
) m( b; T% n- I0 F3 X
3 ^+ P  [  g0 T7 z
% n0 x, L0 V' ~/ g- o--------------------------------------------------------------------
8 F: `# K  Z& U5 l1 i0 F0 I3 E3 p5 P' j" D
  o1 `8 n6 m2 _% r# ]+ J& K
Said Hawa dan buku tafsirnya al-Asas fi al-Tafsir     >>>  ingat dia org zaman kami , baca buku org putih sama seperti kami  # D! ], x7 l7 }
https://ms.wikipedia.org/wiki/Said_Hawa
1 a  J& @, S% D& C$ e) A
Said bin Muhammad Dib Hawwa atau ringkasnya Said Hawa adalah pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan penggerak gerakan Ikhwanul Muslimin Syria.  
0 K9 e! k+ o. ?& e" S4 Ltahun 1973-1978 (Usia 39-43 tahun). Beliau berada dalam penjara dan merupakan peluang untuk mendalami ilmu dan menyiapkan al-Asas fi al-Tafsir" F3 d% Y* l5 M7 S( b
/ \- Q4 ^! h  [) k0 Q
org ini kata perkataan yasbahuun ialah perkataan verb , iaitu digunakan oleh dalam sesuatu yg lebih dari 2 ) q; Y5 p; L9 P- S4 q/ g! Q: S
  N1 a7 x( X' I' _8 c
6 s4 a) z* X1 j
dalam ayat Al-Anbiyaa' 21:33 itu , hanya 2 objek , matahari dan bulan , malam dan siang bukan objek , ia sesuatu kejadian
2 U' `1 ?4 J4 m( t  f+ O! }. ]. tjadi mereka masukan bumi sebagai objek ke3 , sebab siang dan malam blaku di permukaan bumi .
% @1 z* L1 A2 v5 K2 d; q( H$ D) c

3 Y& e8 ^' |! [7 a- \
lihat ayat itu lagi 1 y" f  g. M+ C+ A
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
/ h/ y8 P7 m& U' P$ n# a& j6 Y/ x7 \# f# W" E- B( a* p: p8 e- v
faham ? mereka buat andaian ,bumi mewakili siang dan malam dan  perkataan kesemuanya itu juga termasuk bumi .  terjadi macam ini . bumi ditambah ke dalam ayat.
. B! X, {# C% x$ i: T$ i2 W" f8 C8 W1 U8 D# ?4 ~3 ?
dan dialah yg mencipta malam dan siang
(bumi) , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya
5 k% }9 `6 B, F+ M  N: t' g
perkataan malam dan siang dipadam , ganti dgn bumi 7 }  ]; _# O  q6 W5 |$ b

; W% N& Q0 z; r7 Z- E) k
terjadi
; A0 A, n+ ^6 Y' O2 ^* m) h$ R% V$ _

0 z# H0 j; {+ G! k0 X8 r' R>>> bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak) 7 Q3 c5 M5 c! R& Z

6 o0 v; d4 A  `0 C$ Ptiba2 tercipta , bumi bgerak dan bputar dalam bulatan , hebat kan ? , I4 f* d' ^: L( Q" S- e

( O! u& I) R( n. U& z
+ @1 `* D! ?5 k# V( x3 K* ^
( p! w# P' Y0 e) J8 h-------------------------------------------------------------------------------------) @' h. M) U. e2 j3 R
' g+ a. X! L; r
. i/ @; L/ ?1 Z2 K$ r  y: Y$ ~

5 E- ]* y! w0 xdari ayat asal . F" u5 ~7 `1 e
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).) R8 s  q/ ^; Z( _  p; z5 o2 c5 j

: W9 {/ l, H0 F# M7 y8 Jbertukar menjadi
/ v3 ]( B7 H. B& n  S2 ^% P) M& [(siang dan mln) bumi , matahari dan bulan bgerak/bputar(yasbahuun) dalam keadaan bulatan (falak)

2 @( |( g, d8 S- r& P& ^+ ?  u# A! l) T; y" D. _  ]
faham ? mereka sendiri yg masukan bumi ke dalam ayat , bukan maksud asal ayat quran ini .
: e6 ], x7 x& P5 ^$ s/ F( a; `! S) e5 U3 y$ H+ N& v
satu sebab shj , mereka perlu alasan ayat quran memang tidak bertentangan dgn ilmu sains modern.
  M0 I; D3 J+ @) l& q( N
  U3 _7 m2 V' R+ b4 J! D& C7 Q. V" {) N& }" V8 }

+ d7 ~7 [4 J" {4 Z-------------------------------------------------------------------------" n& c' t+ n5 U" r$ O* Y' u, Y9 n
3 ~3 J0 |+ a6 u5 |

) `$ G9 k) M  l" `7 [- xada satu lagi cerita boleh terjadi seperti bawah " @* B- d9 ]: z

1 U/ x9 `4 {; ]4 btadi perkataan malam dan siang diganti dgn perkataan bumi , di sini tak diganti pula , sebab dia nak cipta bumi berbentuk sfera ,  : V8 \2 ?& C3 I7 F" v

2 {; {6 W6 i5 p7 X  R# O) ]" ^3 Aayat itu lagi ) p: ~1 V$ O; E$ m3 J# i
dan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanya beredar(yasbahuun) dalam falaknya& h3 H( s& L1 w7 _. u

* K0 A1 V) Q+ i7 W2 w' `dia buat andaian >>> malam dan siang beredar dalam bulatan juga ,  iaitu pengantian siang dan malam blaku dalam sesuatu yg bulat seperti bola .

4 t5 H/ B: Z" \; |2 h  X& k6 B& W. ?# E% r1 W  B2 S
jadi bumi berbentuk bola   
: k3 o& M( \% S+ a" S* ?
hebat betul , tiba2 bumi "dijadikan" bentuk sfera oleh dia 0 R1 V9 {5 j5 m5 ^
, Y9 O$ b1 W0 f0 r6 }- b+ Y. x, |
+ W& R: K% l) a* e0 u* o5 u; N+ l

# z1 N1 T- I4 g2 C- l% U) o7 u2 R/ N% i" S0 z" X
* x6 a, ]' ^! X

, R# W; B- J; i* ~1 l: P- O7 u--------------------------------------------------------------------------------------------------4 V- P. e  |: h6 J7 e  O4 I7 ?1 Z' F

( u( K, t% q  w; B8 Z4 u- R5 D2 z/ A

$ w: L, H$ C3 fmaksud sebenarnya ayat ini   G, G1 J- R) u5 s

3 N1 G* x) q6 ]- `1 K, Y, w5 WAl-Anbiyaa' 21:33- h& Y+ g1 G, T# O8 S% {$ z' t/ I
Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
- p/ i2 c9 ~# o2 y4 r, X% a
! ]; G+ t( ?0 _& _/ Ddan dialah yg mencipta malam dan siang , matahari dan bulan .kesemuanyaberedar(yasbahuun) dalam falaknya
# B# C) j+ J$ g0 Q3 u  ?* `- P/ T+ b, B

) Q/ }7 p9 m0 x/ Y# _adakah malam dan siang berenang2 di udara ? tak ada ,
3 ]  ?% N5 Z  @  ?jadi mengapa mereka masukan ke dalam perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya ???  ) ~9 Z, X" G( U  @4 q
malam dan siang tidak beredar/berenang2(yasbahuun) di langit ,
' k& j' L+ y, }8 Bjadi perkataan kesemuanya atau tiap-tiap satunya tidak termasuk malam dan siang   2 `5 R5 \& `8 }' k; ?: o5 \4 t; N3 k1 Z
  
: d% Q( \5 n( d' T) X6 y" p$ I9 Pini baru betul >>> tuhan mencipta malam dan siang serta matahari dan bulan , tiap-tiap satunya (objek = matahari dan bulan) bgerak/beredar dalam orbit masing2 dan bergerak dalam bulatan8 c+ Y6 s- J0 A/ n% K$ r
bukannya sendiri suka2 tambahkan satu lagi objek ke dalam ayat quran+ R# z. [* m6 W3 _

0 E# ]! K$ p. O* {/ S: rini sama dgn tafsiran org arab zaman dulu.  seperti bawah ,  / A) ~! z+ U7 b/ M8 h4 g5 @$ z+ ~0 S

& @: p  L9 i3 j0 K( Wtafsiran JALALAIN
, [' M" u3 X. C5 o' c+ p! e(Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari semua itu) lafal Kullun ini tanwinnya merupakan pergantian daripada Mudhaf ilaih,
& `5 v) j! \. ^; u; D& ?* smaksudnya masing-masing daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa bagaikan bundaran batu penggilingan gandum (beredar) maksudnya ! [% ~# r% L, b; t
semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air. Disebabkan ungkapan ini memakai Tasybih, maka didatangkanlah Dhamir bagi orang-orang yang berakal;   `, K$ F- L, {8 g1 v
yakni keadaan semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.7 L( Z/ @" g) b$ {7 w  ]6 L- p- ?
. a; t5 Y" |& x- T6 t9 ~
& c, K/ u, b8 h* P  O1 w

$ \; g( I+ K) }. N
& B. }+ N" H2 W. ~# U2 u! K/ g+ z& ^$ k: l

, \' k# B+ y& Y3 L/ w( R+ @
+ B- w/ ]& t+ A
: \4 @9 {0 @" k1 y/ S, s( o9 r; D) Y, V- O

( g' u+ }& Z1 n$ @# t; j  H2 q; O* j/ x5 q) k4 h
! o" H/ C  D1 R: h3 X  h
. }# s# O0 O4 D9 o6 c( V
$ A: Q7 l$ U' I( n% l! h7 z& M
Reply

Use magic Report

0

Threads

7

Posts

14

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
14
Post time 2019-11-8 21:46:54 | Show all posts

Where Can I Buy Generic Viagra Online Safely

Buying Generic Viagra Online Safe viaonlinebuy.us - Safe Place To Buy Generic Viagra
Reply

Use magic Report

0

Threads

3

Posts

6

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
6
Post time 2019-11-24 01:23:48 | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

True Story..
4 `' D* s7 B  K* _Ini benar2 terjadi di kehidupan saya..1 X8 i: o5 m! {. E( b* }  d( U" X" l
Saya bisa karena dari sofware bajakan, mengingat kantong saya pas2 an untuk menggunakan sofware2 atau OS yg profesional..
+ W" l% w% u8 @Sebenarnya sofware2 atau lagu2, film2 yang di bajak itu secara tidak langsung menjadi media promosi untuk memperkenalkan ke semua lapisan masyarakat yang minim informasi & pengetahuan...) Y, y/ ^* T* q$ J2 L9 m: Q4 s" R
$ Q) k) l$ g0 Y: g6 |
Tidak ada bajakan ilmu kita tidak akan berkembang terutama bagi kalangan terbatas yang mempunyai bakat terpendam... :hehehe: :hehehe: :mantap: :mantap:
Reply

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

4

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
4
Post time 2019-12-8 01:12:34 | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

hahhahahaha....mengingatkan pada sesuatuuu....
# j7 C" X4 J9 `) p
; ^3 j8 }+ L* Z( H" l& [/ _3 okalo boleh di bilang ini hasil positif dari pembajakan...seperti cerita robin hood ini berkah bagi sebagian orang...
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

2

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
2
Post time 2019-12-14 20:00:25 | Show all posts

УКП-66

Reply

Use magic Report

0

Threads

4

Posts

8

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
8
Post time 2019-12-19 18:39:21 | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

nice story om dono. 1 ^5 T9 c0 j( F% \1 P2 A
saya mau menanggapi tulisan om dono,
4 i  C2 }' Y% [" ?. y' I+ B2 dsaat saya baca tulisan terakhir "wanna-be" writer, saya sempat berpikir kena harus wanna-be :sweet:
. @. C, Q! j0 b7 x, Mpadahal dari cara om dono bercerita, itu sudah menegaskan bagaimana pengalaman positif om dono. Tinggal penggunaan bahasanya saja agar mudah dicerna. :grin:
Reply

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

4

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
4
Post time 2019-12-24 03:03:51 | Show all posts

bagaimana mengubah tafsiran ayat quran

saya cowok, sebelum mengenal katolik lebih dalam, hidup saya penuh kebejatan.  3 J; `& L: X% E& O
saya menjalani free sex dengan pacar saya, saya adalah orang pertama yang berhubungan sex dengannya. dengan sadar, dia memberikan semuanya untuk saya. pacar saya tidak beragama, dan tidak percaya adanya Tuhan. atheis yang bahkan sering berkata pada saya bahwa saya bodoh dan nggak rasional karena mau ditipu oleh ajaran kristen.* O& f! c0 H7 T
akibat pengaruh kata katanya, perasaan cinta dan mungkin ketergantungan melakukan sex, saya perlahan berubah menjadi seperti dia. kami terus melakukan hubungan sex dengan menggunakan kondom untuk mencegah kehamilan. 8 T. |/ }5 B5 k+ X4 E7 f

$ c1 e9 S6 z# \+ y9 t- Lsampai akhirnya, suatu hari saya menyadari ada yang salah dalam diri saya, saya semakin jauh dari Tuhan, tapi kadang kalau saya mau ke Gereja, pacar saya tidak senang, bahkan berulang kali menolak menemani saya ke Gereja, dia terang terangan berharap saya tidak perlu percaya Tuhan lagi. setahun lebih saya telah bersama dia. / ?+ R5 F  R$ L; c$ r# r$ Q# o! r# ]8 q
kerinduan pada Tuhan suatu hari membawa saya untuk ber instropeksi, saya selalu sendirian ke Gereja, tanpa pernah berani menerima komuni selama 1 tahun lebih.
" J; b0 K3 A2 Bakhirnya, saya putuskan untuk kembali jadi katolik yang baik. saya mau berubah, setiap kali melakukan sex, yang ada hanya rasa bersalah yang membuat saya semakin lama semakin tidak terkontrol. saya kembali rajin ke misa, mengambil sakramen tobat, berdoa dan berpantang daging.* M* e; J. z0 i) B0 z
saya utarakan ini pada cewek saya, dia cuma bilang : lihat, seberapa lama kamu akan tahan.
0 [2 r0 s5 D& j+ w7 Q& Wsayangnya, dia keliru. saya bertahan dan menolak semua hal tidak sehat dalam hubungan kami.  e: s. V$ \! l  }8 h
saya menolak berciuman terlalu lama, dan kontak tubuh yang bisa merangsang saya. lama kelamaan dia merasa saya tidak sayang padanya lagi. dia menangis berkali kali dihadapan saya. dulu saya biasa tidak tega, lalu menuruti keinginan dia. tapi sekarang, saya benar benar mau hidup normal, membentuk pacaran yang katolik, menikah secara katolik, dan membangun keluarga katolik.
9 b  [5 Z  N. O1 qsetiap ketemu saya coba jelaskan pergumulan saya. berulang kali saya jelaskan, bahwa saya masih sayang padanya, bahwa sex bukanlah kebutuhan fisik seperti yang dia percaya. bahwa saya bisa tetap melanjutkan pacaran dengan dia tanpa sex sampai kami menikah nanti.5 N  w, N8 O# z- d7 [5 m
tapi dia selalu merasa, saya tidak sayang padanya lagi. hubungan kami memburuk, dia mengatakan saya telah berubah, saya egois karena telah berhubungan sex dengan dia lalu berubah.( y( ^- k' f5 x2 U, h
sudah berkali kali saya berusaha menjelaskan, dia pikir sekarang saya jijik dengannya, saya tidak mau menyentuhnya lagi, bosan dengannya. dia bilang saya munafik, munafik terbesar dalam hidupnya. dulu, setiap kali dia berkata saya mengutarakan keinginan saya untuk berbalik pada iman saya, dia selalu berkata saya tidak perlu munafik, saya merasa kata katanya benar, lalu biasanya merasa tidak pantas lagi ke Gereja, akhirnya saya mengurungkan niat saya. bahkan saya pernah berkata bahwa saya mungkin ditakdirkan masuk neraka.
& B5 p# x6 e- ~1 m( i' X5 T/ F# B6 }7 \$ z  c0 e4 X% K* R" k
saya sering berusaha mengenalkan iman katolik padanya, dia cukup terpelajar, tapi dia bilang bahwa dia ignorant. tahu bahwa dia ignorant.+ R. Q( g/ ^; p- ?
* J. L8 k1 k/ _, v5 W3 N5 E
akhir akhir ini saya merasa sangat lelah, saya terus berusaha memperjuangkan hubungan kami. walau saya merasa dia tidak pernah berusaha berjuang untuk mengenal saya, mengenal sedikit saja iman saya, bukan untuk memaksa dia jadi katolik, tetapi agar dia belajar memahami dan menghargai prinsip saya, agar hubungan kami bisa terus berlanjut dengan rasa saling menghargai keyakinan masing masing.2 l* Y" P4 @# [7 M9 y
6 E6 ~8 L+ n3 v; f% c1 B
saya bilang, saya akan melanjutkan ini, saya menyayangi dia dan tidak akan jahat padanya, apalagi saya sudah berhubungan sex dengannya.
* C8 u+ }  \5 g3 Ssaya jahat sekali, sungguh jahat.
; S" x# T/ Y; T7 x+ P6 q+ q  w" [* I) _2 Z& ~
ada kalanya saya menangis, dosa saya terlalu banyak. saya memimpikan bisa menikah, mendidik anak anak secara katolik. tapi cewe saya yang sekarang bahkan tidak percaya Tuhan itu ada.
( j/ r/ N/ F4 k* ksaya tanggung semua ini sebagai silih dan salib. * H0 @3 d/ k% Y: {
/ y  B2 b( f" I" x4 X2 t" a9 Z+ x# R
hubungan kami sangat buruk sebulan terakhir. dia menganggap kami sudah putus. tapi dia masih mencari saja jika butuh apa apa... memeluk saya jika ketemu...kadang menciumi leher dan pipi saya..- c. I' K7 A8 J) }8 Y+ a; g

/ m9 z, D8 H" E8 }! s. s  Ysaya sedih sekali...
5 K  `; u! q, q& _8 csaya merasa jahat karena tindakan ceroboh saya yang mengakibatkan dia kehilangan keperawanan...5 x, ?( j8 i& S7 h5 X7 |
kemarin saya pulang dari misa, malamnya saya diajak berantem.
( @: l2 M  f9 U; l$ J0 y# ~dia bilang sambil menangis, bahwa pikiran kami mengapa begitu berbeda... 5 v. O0 g. V6 P5 D8 H" }% i# P/ \# n

4 a, o  w6 G: g2 \" oapa yang harus saya lakukan...( ]1 `! Y. K5 z) y! @$ O
. }/ S' T' h7 q* t4 O. e
ya Tuhan tolonglah saya...
Reply

Use magic Report

0

Threads

32

Posts

64

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
64
Post time 2020-1-11 17:33:34 | Show all posts

:)

It is not my first time to visit this web - T! [/ T  ~& h: _! _
site, i am visiting this web page dailly and obtain good data from here every day.
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

2

Credits

Org Baru

Rank: 1

Credits
2
Post time 2020-1-13 01:21:17 | Show all posts

добрый день

Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2021-7-29 10:49 GMT+8 , Processed in 0.041985 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list